Kulturnämnden överlåter ägande och ansvar för elva konstverk till kommunens lokalförvaltning.  Verken har köpts in till  olika skolor under åren 1947 till 1957.

Inköpspriset var totalt 34 836 kronor.

En struntsumma för konst kan tyckas.

Men med hjälp av SCB:s prisomräknare kan Spanaren ge en mer rättvis bild av konstens värde.

Här är hela listan:

 • Stig Blombergs relief på Sannaskolan köptes in 1947 för  1 200:- kronor. Det motsvarar i dag 22 900:- kronor.

  Sannaskolan. Stig Blomberg.
  Sannaskolan. Stig Blomberg.
 • Sylvia Leuchovius, målning, stengods på Kungsladugårdsskolan köptes in 1948 för 4 000:- kronor. Det motsvarar i dag 72 350:- kronor.
 • Erling Torkelsens relief på Nya Lundenskolan köptes in 1948 för 600:- kronor. Det motsvarar i dag 10 850:- kronor.
 • Artur Johanssons trärelief på Bjurslättsskolan (står nu i källaren) köptes in 1949 för 2 000:- kronor. Det motsvarar i dag 36 000:- kronor.

  Bjurslättsskolan. Arthur Johansson.
  Bjurslättsskolan. Artur Johansson.
 • Hans Olsens tre cementreliefer på Johannebergsskolans fasad köptes in 1951 för 1 167:- kronor styck. Det motsvarar i dag 17 700:- kronor styck.

  Johannebergsskolan. Nans Olsen.
  Johannebergsskolan. Hans Olsen.
 • Sylvia Leuchovius, målning, stengods i Kärralundsskolan köptes in 1952 för 2 800:- kronor. Det motsvarar i dag 39 600:- kronor.
 • Axel Wallenbergs relief på Bräckeskolan köptes in 1948 för 1 235:- kronor. Det motsvarar i dag 22 300:- kronor.

  Bräckeskolan. Axel Wallenberg.
  Bräckeskolan. Axel Wallenberg.
 • Börge Hovedskous galler på förskola Förstamajgatan 28 köptes in 1956 för 5 500:- kronor. Det motsvarar i dag 71 200:- kronor. Bengt Inge Lindkvist kopparskulptur i Jättestensskolans matsal köptes in 1957 för 14 000:- kronor. Det motsvarar i dag 174 000:- kronor.

  Bengt Inge Lindkvist. Jättestensskolan.
  Bengt Inge Lindkvist. Jättestensskolan.
Föregående

Kommunala förvaltningar och bolag slarvar med offentlighetsprincipen

Nästa

Kameror ska stoppa tjuvar på Angereds gymnasium