Har den ”nya” lagen inom sjukvården nått fram till folket? Och till dem som ska ta hand om patienterna? Så där. Spanaren har kollat.

Du har sedan mer än ett år rätt att söka planerad sjukvård (=beställa tid) på annan vårdcentral än där du är listad, exempelvis i annat landsting (region) än där du bor. Detta enligt patientlagen som gäller sedan den 1 januari 2015.

Du ska få vård på samma villkor som de patienter som är listade på vårdcentralen och exempelvis bor (är skrivna) i det andra landstinget. Du får inte bli diskriminerad. Meningen är att patientlagen ska stärka och tydliggöra patientens ställning.

”Inga beslut om mig – utan mig” sammanfattar utredaren Johan Assarsson tanken med lagen.

Även specialist

Rätten att välja gäller öppen offentligt finansierad primärvård samt specialiserad öppenvård som exempelvis dagkirurgi. Även högspecialiserad sjukvård omfattas.

Du får enligt lagen också lista dig på en vårdcentral i ett annat landsting. Om du är listad på en vårdcentral men beställer tid på en annan vårdcentral så kostar det 300 kronor i stället för 100 kronor, i Västra Götaland. Gränsen för frikortet är densamma för alla. Så det innebär bara att du fortare får ditt frikort.

Du kan inte åberopa vårdgarantin i ett annat landsting än ditt eget. Utom i Region Halland.
……………………………………………..

Spanaren ställde två frågor till några personer i Göteborg:

Känner du till patientlagen? Har du utnyttjat den, eller skulle du utnyttja den om du vetat om lagen?

Kirsti Kuusela, 69 år, Göteborg: -Nej, jag hade inte klart för mig att den finns. Kanske kan jag utnyttja möjligheten på sommaren då jag vistas på Orust.
Kirsti Kuusela, 69 år, Göteborg: – Nej, jag hade inte klart för mig att den finns. Kanske kan jag utnyttja möjligheten på sommaren då jag vistas på Orust.
Caroline Lundberg, 58 år, Göteborg: -Ja, jag vet om den. Jag har kvar min vanliga vårdcentral men kan tänka mig byta om de inte tar bra hand om mig.
Caroline Lundberg, 58 år, Göteborg: – Ja, jag vet om den. Jag har kvar min vanliga vårdcentral men kan tänka mig byta om de inte tar bra hand om mig.
Nicola Wolf, 33 år, Göteborg: -Jag känner till lagen och har också utnyttjat den för att få tid snabbare. Det handlar om tillgänglighet.
Nicola Wolf, 33 år, Göteborg: – Jag känner till lagen och har också utnyttjat den för att få tid snabbare. Det handlar om tillgänglighet.

 

Martin Sila, 33 år, Göteborg: -- Nej, jag känner inte till lagen. Så länge man inte behöver vård finns heller ingen anledning att tänka på byte av vårdcentral.
Martin Sila, 33 år, Göteborg: — Nej, jag känner inte till lagen. Så länge man inte behöver vård finns heller ingen anledning att tänka på byte av vårdcentral.
Emelie Andreasson, 27 år, Göteborg: - Ja, det gör jag faktiskt. Och jag går till en vårdcentral i Göteborg fast jag är skriven i Halmstad.
Emelie Andreasson, 27 år, Göteborg: – Ja, det gör jag faktiskt. Och jag går till en vårdcentral i Göteborg fast jag är skriven i Halmstad.

 

Vi ställde frågor också till några vårdcentraler.

Vi undrade om och i så fall hur de visste om den nya patientlagen. Samt om hur deras  verksamhet påverkats av lagen.

Frågorna skickades till fyra godtyckligt valda privata vårdcentralers verksamhetschefer samt till Närhälsans alla vårdcentraler i Västra Götalandsregionen. Inom tio dagar kom svar från två av de privata vårdentralerna och 16 från Närhälsans.

Alla visste allt genom att ha läst på själva, genom möten, genom information från verksamhetschefen eller från patienter.

Frågan om något hänt anses av de flesta svår att besvara.

En privatvårdcentral skriver dock: ”Det har varit några enstaka som listat sig hos oss som är hemmahörande på annan ort. De som eventuellt har listat om sig vet vi ej om de valt annan ort, är utflyttade eller valt annan VC.

Det som mest hänt är att fler olistade söker besökstid, då man antagligen ringer runt mer frekvent nu, för att få snabbaste tiden, men inte måste vara listad.”

 Frågor till Västra Götaland Region:

Vad har den nya patientlagen från i fjol betytt för alla VC i VGR? Vad har hänt sedan den infördes?  Vilken statistik finns?

Svar: Västra Götaland saknar uppföljning, men frågorna bedöms som ”intressanta”.

Vi hänvisades slutligen till patientnämnden, men vi följde aldrig det spåret.

Föregående

Spanaren får beröm för sitt grävande

Nästa

David Lega vill in i simförbundet