Stadsdelsförvaltningen Centrum i Göteborg ansåg att cheferna behövde trimmas i konsten att hantera journalister. Kunskapen om detta måste hämtas utifrån, så en konsultfirma i Halmstad anlitades för 25 000 kronor plus moms.

–Det var värt pengarna, anser ekonomichefen Mikael Bjelkemyr, som var en av deltagarna.

Mikael Bjelkemyr
Mikael Bjelkemyr

Den 31 augusti i fjol ägnade åtta chefer i förvaltningen hela dagen åt utbildning i mediekontakter. Med moms slutade räkningen på 31 250 kronor.

Mikael Bjelkemyr är nöjd.

-Det var väldigt givande, säger han. Jag var ny i min roll. Kursen var praktisk. Man fick bland annat se sig själv på film.

Deltagarna övades bland annat i att svara på frågor inför videokamera. De skulle också presentera den egna verksamheten inför kamera.

Om Mikael Bjelkemyr haft nytta av kursen hittills?

-Inte fullt ut, svarar han. Jag har fått ett par telefonsamtal från journalister som frågat efter uppgifter. Men jag har aldrig varit i tv.

Förvaltningens kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby var inte kursdeltagare men höll sig i bakgrunden och lyssnade. Varför ledde hon inte själv kursen? Hon som är utbildad och har erfarenhet som både journalist och kommunikatör?

-Av flera skäl, säger hon. Erfarna utbildare har ju planerade kurser. De tar med sig utrustning för att filma då man övar intervjuer.

Är det viktigt med sådana här kurser?

-Vi gör ju detta sällan. Men vi vill vara öppna, och de anställda ska kunna känna sig trygga i svåra situationer. Och någon gång kan det vara nyttigt att fylla på med kompetens utifrån.

 

Föregående

Tjörns landslagsman – en skidåkare!

Nästa

Kommunal chef i skolbänken en halv dag för 30 000 kronor