Överförmyndarnämnden i Göteborg, som tidigare haft tre heltidsbetalda förtroendevalda i styrelsen,  borde inte ha några fasta arvoden alls, menar Vänsterpartiet.

”Det faktiska arbetet är alltså mycket litet för nämnden, mötena korta, antalet ordförandebeslut nära obefintliga och den verksamhet som nämnden ansvarar för minimal vid en jämförelse”, skriver V i ett yttrande till kommunstyrelsen.

Överförmyndarnämnden uppmärksammades strax efrer valet då det avslöjades att Vägvalets ordförande Theo Papaioannou erbjudits en plats i nämndens styrelse om han röstade på den röd-gröna budgeten. Det arvode han då erbjöds motsvarade en kommunalrådslön eller 58 000 i månaden.

I praktiken har överförmyndarnämnden använts för att ge avdankade politiker en välbetald reträttpost som inte krävt mycket arbete. Eller, som i det misslyckade försöket att köpa Theo Papaioannous röst, som belöning.

Sedan dess har arvodena halverats och arvodesberedningen vill nu sänka arvodet för presidiet ytterligare – till sex procent av en kommunalrådslön för ordföranden och tre procent för vice ordföranden.

Också det är för mycket, anser V som helt vill avskaffa det fasta arvodet.

”(Överförmyndar)förvaltningen har omkring 20 anställda och är därmed den i särklass minsta i staden. Verksamheten är helt lagstyrd och knappt några politiska initiativ har tagits i nämnden historiskt, oavsett dess arvodesnivå. Ekonomin som förvaltningen hanterar är blygsam enbart slagen av valnämnden ett icke valår. Detta är också ett skäl till att vi rödgröna valt att skyndsamt utreda nämndens framtid. Merparten av det merarbete som denna utredning förorsakat presidiet bör ha skett under 2015, för vilket det blivit väl arvoderade med 45 % av ett kommunalrådsarvode”, skriver V.

Föregående

Dokument: Spanarens överklagande av hemligheterna kring whistleblowerfunktionen

Nästa

Överbeläggningar och personalbrist i Västra Götaland