Fotbollsklubben Qviding har ”öppnat famnen” för ensamkommande flyktingbarn enligt lokala medier. Ett 30-tal provisoriska sovplatser har ordnats i klubbstugans omklädningsrum i Härlanda park.

Arbetet är dock inte enbart ideellt.

Qviding tar mer betalt för boendet än den kritiserade Bert Karlsson.

De ensamkommande barnen ger därmed klubben ett bra tillskott till kassan. Det behövs eftersom klubben har stora skulder efter avslöjandet om bidragsfusk.

Göteborgs stad betalar Qviding 450 kronor per dag och barn för sängplats och mat. Som mest finns det plats för 30 personer i omklädningsrummen. Det är hundra kronor mer än vad Bert Karlssons omdiskuterade bolag Jokarjo får betalt av Migrationsverket.

Kommunen betalar också snabbt.
Den 24 september skickade Qviding en faktura på 166 950 kronor. Den gällde 30 sovplatser under tolv dagar. Därutöver gällde fakturan mat till de volontärer som ställt upp för att hjälpa barnen till rätta (och därmed också bidrar till att stärka klubbens ekonomi).
Den 2 oktober fick klubben betalt för fakturan.
Ingen annan förening i Göteborg har erbjudits ersättning för att ta emot flyktingar. Bara två dagar efter det att ett muntligt avtal träffades med Qviding öppnade kommunen Gärdsåsskolan för transitboende.
Ersättningen till klubben kan alltså¨jämföras med de 350 kronor som Migrationsverket betalar till privata Jokarjo. Också den ersättningen har väckt irritation på Migrationsverket som enligt Svenska Dagbladet har kostnader i egna boenden på 95 kronor per dygn. Av Bert Karlssons (Jokarjos) intäkter går en hundralapp till fastighetsägaren som hyra. Qviding har kommunalt bidrag till sina lokaler.
Föregående

Det jäser igen hos gamla Pripps

Nästa

Göteborgs beredskap är god, men hur är det med din egen?