Göteborg satsar årligen mångmiljonbelopp på broddar åt pensionärer. 2013 var beloppet 8 247 000 kronor inklusive upphandling och administration.

82 000 personer fick erbjudandet som utnyttjades av knappt 53 000. Det betingar ett pris på 156 kronor per uppsättning. Priset i butik för samma broddar är 99 kronor hos Clas Ohlson, som är ett uthämtningsställe samt 49,90 på Överskottsbolaget.

Clas Ohlson - 99 kr
Clas Ohlson – 99 kr

Kommunalrådet Dario Espiga (S) har haft broddar åt pensionärer som en hjärtefråga och han har lyckats driva igenom frågan i kommunstyrelsen, trots att utrustningen helt klart är inköp av privat karaktär.

Mest överraskande är dock att fallolyckor inte alls har med halka utomhus att göra. Så någon analys före förslaget och innan beslutet fattades gjordes tydligen inte.

Så här ligger det hela till enligt MBS och socialstyrelsen och så här borde pengar för att motarbeta fallskador användas.

25 miljarder om året är samhällets kostnader för fallolyckor bland äldre. 2-3 personer per dag avlider i fallolyckor eller ”fallrelaterade olyckor”. Drygt 100 000 personer skadar sig årligen på olika sätt (101 114 personer fick vård 2013). Då ingår i statistiken inte de som besökt vårdcentral.

MBS – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap – har undersökt problemen och redovisat att fallolyckorna i

hemmen står får 80 procent av olyckorna. Det kan handla om mattor som saknar halkskydd, sladdar som förorsakar snubbling med mera.

Överskottsbolaget - 49:90
Överskottsbolaget – 49:90

Många olyckor av de resterande knappa 20 procenten sker utomhus, många gånger i närområdet och de sker på plan mark i samband med yrselanfall och vad som redovisats i samband med snubblingar på ojämnheter i marken. En farlig orsak är exempelvis när gatukontor lagt en rad gatsten som dekoration i en trottoar. En halv centimeter kan då vara skillnaden mellan en frisk person och en med en fraktur.

En viktig orsak är att äldres muskelstyrka minskar och att man med exempelvis vid medicinering riskerar att få yrselanfall.

Beträffande olyckor i hemmen rekommenderas att hemtjänsten, för dem som har den servicen, ska lägga litet extra tid för att säkra upp bostaden. Se till att ”snubbelrisker” neutraliseras, sladdar säkras, mattor får halkskydd så de inte kommer i glid med mera.

Fallolyckor är dyrt för samhället men måste hanteras mer seriöst!

Föregående

Konsult fick betalt för 128 timmars arbete under en vecka

Nästa

Du sköna nya Västlänkens Göteborg - bilderna av en (nästan) bilfri stad