Alla tjänar på att makten granskas.

Tillhör jag offentlighetsmaffian? Ja, med stolthet Maria Abrahamsson! Ditt inlägg ”Stoppa missbruket av offentlighetsprincipen” fick nog fler än mig att sätta kaffet i näsan.

Och då talar jag inte om att du retat upp ”Mediesverige” – utan alla oss som inte vill se en framtid där myndigheter och politiker kan inskränka våra grundlagsskyddade rättigheter.

Vad är det då Maria Abrahamsson, tidigare journalist och nu moderat ledamot i konstitutionsutskottet, vill med sin motion? Ja, hon vill inskränka offentlighetsprincipen med en så kallad missbruksparagraf. Huvudargumentet är att en kvinna har begärt ut för mycket handlingar. En enskild kvinna, som lika gärna kan ha goda anledningar eller vara sjuk… men det var inte här jag satte kaffet i näsan.

Brott mot grundlagen

Justitieombudsmannen har redan slagit fast att den aktuella kommunens agerande att inte lämna ut handlingar till kvinnan är ”uppenbart rättstridigt”. Kommunen har stridit mot grundlagens krav om att ”beakta allas likhet inför lagen”.

Allas lika rätt inför lagen känns som en ganska viktig princip att stå upp för. Men nu vill alltså Maria Abrahamsson göra lag av det som JO smällt denna kommun på fingrarna för. Bland annat försvarade kommunen sig med att kvinnans frågor ”saknade substans och relevans”. Som grävande journalist blir jag mörkrädd.

Tänk er en framtid där det ska bli upp till dem som granskas att avgöra om frågan som ställs är relevant? Är det relevant om jag som reporter frågar efter politikernas kvitton på lyxrestauranger? Har din fråga ”substans” om du vill veta varför kommunalrådets son fick bygglov snabbare än du? Vad är ”för många” handlingar?

Hela poängen med vår grundlag är att de som sitter på makten ska kunna granskas. Du ska aldrig behöva förklara vad du ska med de offentliga handlingarna till, för det är lika mycket dina handlingar som myndighetens. Om du först måste förklara att det exempelvis är för att: ”granska dig så att du kanske blir av med jobbet” kan ju en igelkott räkna ut vad som kommer att hända.
Och det är detta som Abrahamssons motion och debattinlägg efterlyser. En form av förcensur där tjänstemän och politiker ska kunna gå ifrån ”allas lika rätt inför lagen” och bestämma att just Du eller din granne ”missbrukar” offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen ett skydd

I samma stund som man identifierar dessa ”solklara fall” av missbruk – som Abrahamsson hävdar existerar och som jag under mina över 15 år inom journalistiken aldrig sett till – betyder det också att man kommer efterforska vem som begär ut handlingar. Ännu en grundlagsrätt som tas ifrån oss.

Men det är ändå följande stycke i Maria Abrahamssons inlägg som får mig att sätta kaffet i näsan. Så här skriver ledamoten i den nya mediegrundlagskommittén: ”Jag vågar påstå att för alla – utom möjligen den svenska journalistkåren och personer med rättshaveristiska drag – framstår det som helt oacceptabelt att en kommuns, ett kommunalt bolags eller myndighets ekonomi allvarligt kan försämras bara för att en person utan annat syfte att trakassera deras anställda, begär att få ut kopior av i stort sett varje handling…”

Nej, alla har faktiskt ett intresse av att makten granskas – det handlar om våra gemensamma resurser.

Nej, den offentliga ekonomin försämrats inte – utan skyddas av att det finns en stark offentlighetsprincip.

Nej, en enskilds agerande är inte något att skriva en motion på – och speciellt inte med tanke på att det handlar om att ändra vår grundlag.

Skicka dem på kurs!

Missbruket finns dock där. Men det är inte det missbruk som Maria Abrahamsson talar om. Det handlar om att Sverige tystnar. Att handlingar inte lämnas ut skyndsamt – eller alls. Det handlar om att anställda inom offentlig sektor är rädda för att berätta om missförhållanden. Att våra skattemedel går till PR-konsulter som råder våra makthavare att mörka hur de använt våra pengar.

Lösningen? Skicka hela offentlighets-Sverige på kurs. Använd de lagar om sekretess och skydd för enskilda som redan finns. Och häng med i den tekniska utvecklingen och sluta sura med Maria Abrahamsson vid era kopieringsapparater.

Josephine Freje
Journalist

Artikeln har tidigare varit publicerad på Expressens debattsida.

Föregående

Huskollaps i Köln sände chockvåg genom Amsterdam

Nästa

Kinesiska muren begär ersättning