Revisionsdirektör Vilhelm Rundquist. Bild: Västra Götalandsregionen
Revisionsdirektör Vilhelm Rundquist. Bild: Västra Götalandsregionen

Den försvunna krognotan har ännu inte lett till polisanmälan.

– Det är i första hand Sahlgrenska universitetssjukhusets styrelse som ska ta ställning i frågan, säger  Vilhelm Rundquist, revisionsdirektör i Västra Götalandsregionen.

När Uppdrag granskning avslöjade att Bostadsbolagets vd Bertil Rignäs lämnat in ett kvitto på en klänning och angav det som lunch fick han sparken. Politikern som attesterat räkningen, Anna Johansson, blev befordrad till minister.

Vad händer när revisorer gör liknande avslöjanden?

Spanaren frågade revisionsdirektören för Västra Götalandsregionen med anledning av thoraxkirurgens misstänkta och försvunna spritnota.

För revisionen dessa enskilda fall vidare eller nöjer sig revisionen med påpekanden för att det ska bli bättre i framtiden?

 Vilhelm Rundquist (VR):

– Vi följer alltid upp våra granskningar och säkerställer att berörda nämnder faktiskt vidtar de åtgärder som vi rekommenderar eller som följer av vad det är vi upptäckt och haft synpunkter på.

– Sedan är det så, som jag förstår av din fråga, att du också vet, att det är den ansvariga nämnden som i första hand har att hantera vad som framkommit, det finns dock undantag och det är vid misstanke om brott. Om nämnden då inte gör vad som krävs skall revisionen föra frågan vidare.

– Vi kommer att träffa SU inom den närmaste tiden och orientera oss om vad de har för avsikt att göra, de har även avlagt ett skriftligt svar på vår granskning.

– Samtidigt vill vi givetvis se att tingens ordning blir bättre över tid, annars kommer vi ju finna samma brister och fel vid nästa granskning och det är givetvis allvarligt i sig.

 Ger resultatet av stickproven anledning att gå vidare för att granska fler av de notor som attesterats av samma personer?

VR:

– Vi kommer att genomföra en uppföljning av granskningen.

 I något (eller två) fall säger revisionen att det kan finnas misstankar om att regionen betalat för alkohol i samband med representation/konferensmiddag i strid mot reglerna. I de fallen kan misstanken inte verifieras/falsifieras eftersom det underlag som revisionen fått del av är ofullständigt. Min lekmannatolkning (eventuellt fördomsfulla slutsats) är denna: Som vanligt har den ansvarige för middagen begärt två notor från krogen, varav en för alkoholdrycker som skulle betalas privat eller av en chef som kände sig på gott humör denna kväll och ville bjuda sina medarbetare på ett glas vin eller två. Sedan har notorna kommit i samma räkning och de som attesterat räkningarna tyckt att det får väl gå.  När sedan revisorerna dyker upp och ber att få titta på just dessa fakturor så har underlaget (plötsligt) försvunnit. Kort sagt: en massa välmenande människor begår rent brottsliga handlingar.

På vilket sätt, utöver noteringarna i den officiella rapporten, har revisionen fört dessa noteringar vidare så att regionen/skattebetalarna kan begära tillbaks pengarna?

VR:

– Vi redovisar alltid våra granskningar för berörd nämnd, regionstyrelsen och regionfullmäktige. De är dessutom allmänna handlingar och läggs ut på vår hemsida.

– Vi säkerställer att berörd nämnd vidtar de åtgärder som krävs för att skattepengen används på bästa möjliga vis.

– Sedan är det tyvärr så att det kan finnas anledning att både återkomma och upprepa granskningar för att få saker på plats. Det som vore intressant var att i kommunlagen återinföra tjänstemannaansvaret, det skulle underlätta vårt arbete en del.

– Sedan i vilken mån det finns en systematik i att arbeta med att rätta i efterhand men försöka få regionen att betala är ju inget jag spekulerar i, men självklart är det ju så att den risken föranledde granskningen.

Har saken, förslagsvis bokföringsbrott, trolöshet mot huvudman eller bedrägeri, polisanmälts?

VR:

– Vet detta först då vi informerat oss med SU:s styrelse i frågan, det är den som i första hand ska ta ställning  i frågan.

 

Föregående

"Korruption är ett reellt problem som kostar alla och envar"

Nästa

Thoraxkirurgens spritnota försvann när revisorerna ville se den