Det är inte gripet ur luften att Göteborg också har kommit att kallas för Muteborg. Exemplen på självrådighet, undanflykter, och – ja – också korruption, och inkompetens blev för många i det goa Göteborg.

Granskningskommissionen, som lade fram sin rapport i juni 2013, fick i uppdrag att föreslå hur man skulle göra för att få ordning på torpet. Resultatet hittills togs upp i kommunfullmäktige 9 oktober. Ett av kommissionens tio förslag, tillsättandet av en gästprofessur om korruption, har tills vidare lämnats därhän. De nio andra håller kommunen nu på med. Till exempel skall det i fortsättningen vara så att det ”av kravspecifikationen för alla tjänster ska framgå att man ska följa stadens värdegrund när det gäller etik och moral”. Om det redan varit så hade detta inte behövt påpekas.

Granskningskommissionen skriver också: ”Utgångspunkten måste vara att de skickligaste och mest meriterade sökandena anställs och att man inte favoriserar interna sökande eller släkt och vänner.” Det har alltså inte heller varit självklart, i så fall inte behövt nämnas.

Vidare: ”Vi ser att särskilt informationen från bolagsstyrelser bör förbättras.” I bolag, också kommunala om man valt att driva en verksamhet i den formen, kan allmänhetens insyn begränsas. Alltså: Gack och synda inte härefter.

Värdegrundsarbetet skall förstärkas (etik och moral). Genom utbildning, har man nu bestämt, skall kommunens anställda ”skickliggöras”. 11 000 har hittills deltagit i workshops i ämnet. Så många i staden är knappast mutkolvar, men skall det va’ skall det va’.

Det är knappast den styrande majoriteten i Göteborg som på egen hand har kommit på alla brister. Det är främst enträgna journalister, mycket med benägen hjälp från anställda i kommunen som tipsat med bevarad anonymitet, som göteborgarna har att tacka för saken.

Därför vet nu många att Hamnbolaget sponsrar Operan med 2,5 mkr och i retur får biljetter (som vilka då kan använda, tror du?). Det är inte olagligt. Det är det inte heller att köpa nya spårvagnar (av Gevalia-modell, snabbt rostade). Länsstyrelsens kritik av att Göteborg inte skött alla stiftelser enligt dessas stadgar går inte heller att skylla på någon annan.

Allt och alla i kommunen som fungerar bra ifrågasätts naturligtvis inte, bara de alltför många fel och brister som hittills uppdagats. Men efter debatten i fullmäktige var GP i en ledare redan imponerad, skrev om ett brett värdegrundsarbete och att Göteborg är inne på rätt väg.

Långtifrån allt är levererat. Skeptisk granskning behövs även framöver. Göteborgarna gör klokt i att vänta med entusiasmen.
Föregående

Rödgröna kuppade igenom höjda partibidrag

Nästa

Varför Anna Johansson?