Hur gick det egentligen till när det bestämdes att Västlänken skulle byggas? Slussades projektet den normala, vanliga vägen via kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige för beslut? Hade väljarna någon möjlighet att påverka?

Verkligen inte, om man talar med Lennart Duell, fullmäktigeledamot i Göteborg för Folkpartiet i två perioder och ersättare i en period.

Lennart Duell
Lennart Duell

― Före valet 2006 var det endast ett fåtal invigda som möjligen hade hört talas om Västlänken. Vid valet fyra år senare var saken klar efter förhandlingar mellan blockens ledare. Det fullmäktige fick ta ställning var ett färdigt förslag som klubbades igenom snabbt och långt före valet, säger Lennart Duell idag.

Ändå hävdar kommunalrådet Annelie Hulthén (s), som tog över som ordförande i kommunstyrelsen efter Göran Johanson 2010, med en åsnas envishet, att väljarna har fått ta ställning till Västlänken i två val i rad.

― Så är det naturligtvis inte, det är inte sant, säger Lennart Duell med eftertryck och påminner igen hur fort allting gick. Inga fick veta något. Jag vet inte än i dag hur Göran Johanson tänkte. Varför måste Göteborg slå till och bestämma sig så snabbt?

Med ålderns rätt kandiderar Lennart Duell inte i årets val. När han flyttade till Göteborg hade han redan en lång period med politiskt arbete i Lerum bakom sig.

Hård kritik före valet 2010

Den minnesgode kanske erinrar sig, att Lennart Duell före valet 2010 gick ut hårt med sin kritik av Västlänken.

― Jag var den ende som tillsammans med nystartade Vägvalet kritiserade Västlänken och trängselskatten, som redan då var hårt bunden till Västlänken. Jag har samma uppfattning om Västlänken idag. Det är projekt vi inte behöver i Göteborg. Dessutom är kostnaderna kolossalt underskattade. Om banan byggs kommer slutnotan att bli skrämmande hög – för framtida generationer att betala.

― Det är ju löjligt att tro att en budget från 2009 på 20 miljarder skall hålla. Bara omräknat till dagens penningvärde borde budgeten vara 25 miljarder. Så gör vi ju med andra projekt, vi räknar om till vad det skulle kosta idag. Men med Västlänken går det tydligen bra att hålla sig till den gamla siffran. Och självklart kommer det att krävas många kostsamma tilläggsinvesteringar kring Västlänken. Bland annat ombyggnad i Olskroken och vändstation i Mölndal. Riksrevisionen har pekat på nödvändigheten av dessa investeringar.

Mörkade kostnader

― De som driver det här gör allt för att mörka kostnader och slå blå dunster i ögonen på allmänheten. Till exempel nämner man aldrig att av trängselskatteinkomsten på 26 miljarder på 25 år går bara 14 miljarder till Västsvenska Paketet. De övriga 12 miljarder, vilket är räntor och driftskostnader för systemet, nämns aldrig. Västlänkens andel av det blir cirka 7 miljarder.  Dessutom är det märkligt att ansvariga tjänstemän kan uttala, att kalkylen håller och att det inte behövs några reserver för oförutsedda kostnader.

Lennart Duell är även kritisk till tekniken med spårdragningen.

― Utan dubbelspår under Haga och Korsvägen är det inte alls säkert att tunneln ens klarar dagens pendeltågstrafik. Dessutom pratar man om en dubbling av trafiken. Det skulle betyda drygt 20 tåg i timmen. De experter jag har talat med säger, att teoretiskt kan man köra 18 tåg i tunneln. I praktiken kanske 15 tåg per timme. Utan dubbelspåren klarar alltså tunneln i stort sett enbart dagens trafik. Regiontågen får fortsätta att gå till säckstation, vilket egentligen är OK. Hela tanken med en station i Haga är ett spektakel.

Lennart Duell är också minst sagt förvånad över de ledande politikernas syn på demokrati.

― Vanlig demokratisk anständighet kräver ju att folkomröstningen om trängselskatten tas på allvar och inte behandlas som ett nödvändigt ont, säger han.

Wannholt väckte irritation

Spanaren intervjuade Lennart Duell någon vecka innan bubblan började spricka med ett flertal kritiska debattartiklar i exempelvis GP. Hur vill han kommentera den senaste utvecklingen?

― Det är konstigt att Martin Wannholts (m) debattartikel väckte sådan irritation. En ledande s-företrädare tyckte t o m att han skulle avgå. Men han skrev ju bara om extra kostnader på fem miljarder som många känner till men ingen ville prata om. De visade sig ju också att de kritiker som tog till orda inte hade några andra siffor. Dom tyckte bara, att Wannholt skulle hålla tyst.

― Nu är vi i vart fall minst två ledamöter i den borgerliga gruppen som är emot Västlänken. Det är bra, men det är anmärkningsvärt att det är så känsligt och går så trögt, när kommunens kostnader för Västlänken skall diskuteras, avslutar Lennart Duell.

Föregående

Valfusk i vallokalen, ja-propaganda på röstsedeln

Nästa

Ta bussen från Kungssten, inte så lätt