Adelsohn Liljeroth, Lena, kulturdepartementet

Andersson, Frank ordförande Operans styrelse

Andersson Gert-Inge, regionstyrelsen

Axelsson Lise-Lotte,  fd Operachef

Bergström Alex, kulturnämnden VG-regionen

Brandeby Malin, Balettakademien

Brauer Maria,  GO styrelsen

Brännberg Conny, regionfullmäktige

Bäckström Lars, länstyrelsen

Carlsson Sture

Dahlberg Ingvar, Mary von Sydows stip utdel

Envall Lars, balettens läkare

Florimo Enzo

Fogelgren Ann Catrine, GO styrelsen

Forsberg Stefan, Svensk Scenkonst

Forssell Staffan, Statens Kulturråd

Friberg Mats, fd ekonomichef VGR,

Gardell Annelie, Dansens Hus

Gustafsson Tord,  GO styrelse

Gyllenspetz Annebelle, Palmers´ stip fon

Hallberg Jan, vice ordf styrelsen

Hallgren Ronnie, stadsteatern

Hansson Martin, Stora Teatern

Holmgaard Ulrika, Svensk Scenkonst

Jerrhagen Bo, Balettklubben

Johansson Göran,  politiker, evig inbjudan

Kant Valéria GO styrelsen

Larsson Gunnar ordf GO styr + hela livet

Larsson Joakim regionfullmäktige

Lind Bengt balettens läkare

Lodin Ann-Sofi, regionkansliet

Lundgren Lars Kultursekretariat VG

Magnusson Johnny, regionstyrelsen

Nordström Kjell, regionfullmäktige

Nordström Lars, kulturnämnden, VG

Norrman Ingrid, GT

Palm Göran, E Palmers Stiftelse

Rydén Staffan, kultursekretariatet

Maria Knall VD-assistent

Sandmark Björn, Göteborg

Simon Holm Irene, Svenska Balettskolan

Sjöholm Emelie GO styrelse

Smeets Gabriel Cullbergbaletten

Swärd Leif OrthoCenter,

Vainionpää Petra GO styrelse

Werner Hanna GO styrelse

Öhman Johannes, Kungliga Operan

Föregående

Hyresgäster svävar i okunnighet när kabel-tv-nätet stängs

Nästa

Mannen som har en evig inbjudan till Göteborgsoperan