Det analoga TV-nätet inom allmännyttan i Göteborg börjar fasas ut den 18:e augusti, och hyresgästerna får därmed tillgång till fler operatörer och abonnemang. Många boende anser dock att informationen från hyresvärden har varit så dålig att man fortfarande inte har någon koll på vad omställningen innebär.

Sedan mer än ett år tillbaka så har det analoga och digitala marknätet funnits sida vid sida för allmännyttans hyresgäster, men nu blir det slut med det. Det analoga nätet stängs ned, och hyresgäster som vill kunna titta på TV kommer att behöva en box och ett abonnemang från en leverantör.

Alla ska tvingas in i den digitala framtiden... men hur många hyresgäster kommer att finna det obegripligt när TV:n plötsligt slutar fungera? Teckning: Raymond Ståhl
Alla ska tvingas in i den digitala framtiden… men hur många hyresgäster kommer att finna det obegripligt när TV:n plötsligt slutar fungera?
Teckning: Raymond Ståhl

Omställningen var egentligen tänkt att ske i februari, men Framtiden AB, det kommunala bolaget som sköter allmännyttan i Göteborg, kom i konflikt med hyresgästföreningen. Istället kommer det analoga nätet gradvis att fasas ut, det hela väntas vara färdigt i december.

Natalie Lindqvist, jurist vid hyresgästföreningen i Göteborg, menar att förändringen så som den såg ut skulle ha brutit mot det ursprungliga kontraktet.
– Vid inledningsskedet var bostadsbolagens avsikt att släcka ner kabel-TV-nätet utan att erbjuda hyresgästerna motsvarande kanalutbud. Det skulle innebära att hyresgästerna själva måste stå för kostnad för kanalpaket och box. Hyresgästföreningen opponerade sig mot detta, eftersom kabel-TV sedan länge har varit och är inkluderat i hyran genom avtal tecknat mellan Hyresgästföreningen och bostadsbolagen 1985.

Resultatet blev att avstängningen sköts upp och att hyresvärden till dess skulle se till att de boende kunde få ett baspaket med kanaler kostnadsfritt.
Göran Leander, projektchef för Framtidens Bredband, säger att det inte var så enkelt att välja en standard för vilka kanaler som ska finnas idag jämfört med när det tidigare avtalet skrevs.

– Avtalet vi hade tidigare var nästan 30 år gammalt, och det var en annan situation på marknaden jämfört med idag. Att kanalerna ingår i hyran fungerade då, men idag finns det flera leverantörer ute på marknaden och det måste råda fri konkurrens.

AnalogVad man kom fram till var att leverantörerna tillfrågades om de kunde tillhandahålla ett baspaket på tio till tolv kanaler för högst femtio kronor i månaden, en kostnad som hyresvärden i så fall står för. Det är en lösning som hyresgästföreningen är nöjda med.

– Vårt syfte med förhandlingarna har varit att hyresgästerna ska ges möjlighet till ekonomisk skadelöshet i och med övergången till fibernätet och är därmed positiva till förhandlingsresultatet, säger Natalie Lindqvist.

Dock så råder det delade meningar om hur mycket av detta som gått fram till de boende. Vid avstängningen så måste hyresgästerna själva teckna abonnemang med någon av de leverantörer som finns tillgängliga, men informationen har inte gått fram till alla.

Anna är boende hos familjebostäder, och menar att informationen om övergången har varit ickeexisterande från hyresvärdens sida.
– Det första jag hörde var en vecka innan de skulle komma och installera kablarna, men jag fick ingen information om vad det skulle innebära.

Efter installationen, som skedde mars 2013, så kom ingen information från Familjebostäder. Istället var det leverantörerna som började skicka brev.

– Det var ju reklam, mer eller mindre. Jag försökte få kontakt Framtidens Bredbands informationscentrum, men de hade ingen information utan hänvisade till hyresvärden. Ingen verkade veta något.
Det var först i december, två månader innan den tänkta avstängningen, som hyresvärden kom med information. Den skriftliga informationen hänvisade dock till Framtidens Bredbands hemsida.
– Är man äldre och inte har någon dator eller koll på abonnemang eller leverantörer så är ju det här svårt. Särskilt när man hittills inte behövt välja något sådant, säger Anna.

Hyresgästföreningen håller med.

– Tyvärr känner vi igen det. Många medlemmar har kontaktat oss för att få klarhet i vad omställningen innebär. Hyresgästföreningen har inte varit enig med bostadsbolagen angående informationen, men samtidigt har vi ingen befogenhet att bestämma hur bostadsbolagen ska informera sina hyresgäster, säger Natalie Lindqvist.

Göran Leander håller dock inte med om att informationen har varit dålig.

– Vi har gjort egna undersökningar bland de boende, tre gånger, där vi frågade dels om de vet att avstängningen ska ske och dels vad de behöver göra själva. I den senaste undersökningen svarade så mycket som 89% av de tillfrågade att de hade koll. Jag tycker det är en ganska hög siffra. Samtidigt finns det både beställnings- och installationshjälp man kan få av oss om man har problem.

Fotnot: Anna är ett fingerat namn

Bor du i allmännyttan och har egna erfarenheter om hur bra eller dålig informationen varit? Hör av dig till oss!

redaktionen@spanaren.se

Föregående

Ingenting fungerar, ha en trevlig dag

Nästa

Inbjudna till Operapremiär på Svansjön