Varför tycker inte GP om Alfons? undrade Anneli Hulthén i samband med min och GP:s granskning. 

Hon var nog uppriktigt ledsen.

Precis som Leif Nilsson:

– Här gör man nåt bra för Göteborg och så får man bara skit, sa han.

Jag tror att de fortfarande inte förstår kritiken. Eller vad de gjort. Och anar inte vilken skada de kan ha förorsakat barnkulturen i Göteborg.

Om Anneli Hulthén valt demokrati framför mygel och privata uppgörelser hade Göteborg kunnat få en bred diskussion om behovet av ett barnkulturhus, vad ett sådant skulle kunna innehålla och vad det skulle kunna användas till. Det hade kunnat bli ett hus som rymde mycket mer än Alfons Åberg. Eller kanske inte.

Nu blev det inte en sådan demokratisk diskussion eftersom makthavarna band upp sig långt innan frågan ens var formellt väckt.

Och resultatet: ett gynnande av en redan förmögen familj och överföring av miljoner från skattebetalarna till privata intressen.

Fast inte ens det tycks Anneli Hulthén ha förstått. I ett inlägg på en blogg (S) där hon bemöter dem som kritiserat henne för att använda sin ställning för att tigga mer pengar till Alfons Åbergs kulturhus skrev hon ett ps:  ”Och för den som undrar. Alfonsstiftelsen är inte privat, kommunen är en av stiftarna.”

Jo, hon var själv med och bildade stiftelsen. Och använde kommunens pengar för det. Men det gör inte stiftelsen mindre privat. Kommunen har ingen kontroll över den. Den kontrolleras av Gunilla Bergströms familj. Det bekräftar kommunens jurister flera gånger om för den som vill granska stiftelsens handlingar.

En av de tjänstemän inom kommunen som hörde av sig till mig efter avslöjandena om Alfons Åbergs kuturhus skrev så här:

”En fråga jag skulle vilja fråga Anneli och övriga S-ledamöter är om de inte förstår, framför allt mot bakgrund av Göteborgs rykte just nu, att om kommunens ledarskikt agerar så här utanför ramarna, agerar på ett sätt som gynnar deras vänner och bekanta, överför värden från det kommunala till det privata – hur kan de då tro att deras tjänstemän ute i organisationen inte ska agera likadant inom sina egna privata nätverk?  Det är precis detta agerandet som gör att ’göteborgsandan’ inte tar slut. Som VD för ett kommunalt bolag eller förvaltning agerar man likadant, som projektledare med upphandlingsansvar agerar man sedan likadant.”

Föregående

Vem tog beslutet? Jag?

Nästa

Alfons Åbergs kulturhus - en mygelhistoria