Gör av med mest pengar och klarar bara halva sträckan

Börje Andersson

De italienska spårvagnarna M32 har varit ett sorgligt kapitel i 15 år. Vagnarna drar hälften av Spårvägens alla underhållskostnader. Och […]

Läs mer

Ansaldobreda: Ett elände även i Holland och Belgien

Björn Gustafsson

Även de holländska och belgiska statsjärnvägarna (NS respektive SNCB) har begått misstaget att köpa spårfordon från den italienska tillverkaren Ansaldobreda […]

Läs mer

Ansaldobreda: Ett elände även i Oslo

Björn Gustafsson

Oslo har liksom Göteborg dragit på sig stora problem genom att köpa spårvagnar från Ansaldobreda. Vagnarna har ständigt måst repareras […]

Läs mer

Ansaldobreda: Ett elände även i Danmark

Björn Gustafsson

Göteborg har ett elände med de italienska skräpspårvagnarna. Men det är obetydliga problem jämfört med vad danska statsjärnvägarna DSB råkade […]

Läs mer