Den svenska sjöfarten uppvisar stabila siffror för första kvartalet både när det gäller godsmängderna i de svenska hamnarna och passagerartransporterna, vilka ökade med 1,5 procent trots att det inte är semestertider ännu.
Det är branschorganet Sjöfartsnäringen som kommer fram till den positiva rapporten efter att ha analyserat Sjöfartsverkets färska redovisning av årets tre första månader.

Det visar sig överraskande nog att den svenska sjöfarten av allt att döma inte har har påverkats av den pågående hamnkonflikten i i Röda havet eller förseningarna i Panamakanalen.

Färre anlöp men lika stora godsmängder
Anlöpen till de svenska hamnarna minskade med fem procent jämfört med samma period förra året, men trots det ligger godsmängderna kvar på samma nivå.
Man skall ha i åtanke att nästan all import till Sverige sker vid något tillfälle med hjälp av sjöfart. Man brukar säga att det i runda tal rör sig om 90 procent.
Sjöfartsverket konstaterar i sitt pressmeddelande att varken lågkonjunkturen eller inflationen som påverkade fjolårets siffror tycks ha spelat in i år.

Niclas Härenstam
Niclas Härenstam

Godsmängderna antyder en ljusning i ekonomin
– Godsvolymerna avspeglar konjunkturläget. Vi ser nu att minskningen stannat av, vilket tyder på en begynnande ljusning i ekonomin. Vi ser heller inga tydliga spår av att mängden gods till och från Sverige bromsat in på grund av situationen i Röda havet som påverkat sjöfarten globalt, säger Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket i pressmeddelandet.
Totalt hanterades i de svenska hamnarna 27 miljoner ton gods och den hamn som uppvisade störst ökning var Göteborg.
Under årets första tre månader reste drygt 3,2 miljoner passagerare till och från svenska hamnar. Jämfört med föregående år är det en ökning med 1,5 procent. Störst ökning av antalet passagerare hade Ystad, följt av Helsingborg och Göteborg. Volymerna minskade mest i Stockholm.

Föregående

Spanaren fyller tio år - och siktar mot minst 2 000 nya artiklar

Nästa

Nya färjan från Stenpiren till Hisingen har börjat gå - varje kvart