Lena Molund Tunborn
Lena Molund Tunborn

Bostadsbolaget Poseidons vd Lena Molund Tunborn får sparken från sitt jobb.
Hon får gå med omedelbar verkan.
Med sig får hon en fallskärm på över två miljoner kronor.
Orsaken till att hon nu fått silkessnöret är den visselblåsar-rapport som visar på en lång rad missförhållanden.

Den tidigare vdn ska bland mycket annat ha anställt en mycket nära anhörig till en post som denne inte hade kvalifikationer för och även anlitat konsulter utan att ha genomfört en korrekt upphandling enligt LOU, lagen om offentlig upphandling.
Det finns också omfattande kritik mot hennes ledarskap som ska ha lett till en tystnadskultur och rädsla för att framföra avvikande synpunkter.

Visselblåsar-rapporten ledde till omedelbar avgång
När styrelsen för Poseidon tog del av visselblåsar-rapporten vid ett extrainsatt möte i dag resulterade det i beslutet att vd inte längre kunde vara kvar.

Salama Kaskas (s)
Salam Kaskas

– Poseidon är ett allmännyttigt bolag som ägs av göteborgarna och finns till för göteborgarna. Våra ägare och hyresgäster måste lita på att varje hyreskrona hanteras på ett effektivt, opartiskt och transparent sätt.
– Nyligen mottog styrelsen en visselblåsar-rapport som är allvarligt skadlig för förtroendet. Därför har styrelsen i dag beslutat att göra en förändring i bolagsledningen, säger socialdemokraten Salam Kaskas, styrelseordförande för Poseidon.

Problem och missförhållanden under flera år
– Visselblåsarrapporten visar på problem med jäv och åsidosatta upphandlingsregler över flera års tid. Därför krävs denna förändring i bolagsledningen.
I väntan på att en ny vd kan rekryteras har Terje Johansson, vd för Framtiden-koncernen, utsetts till tillförordnad vd för Poseidon.

Full lön under uppsägningstid plus avgångsvederlag

Terje Johansson, Framtiden
Terje Johansson

Lena Molund Tunborn har varit vd för Poseidon sedan 2018.
Innan dess har hon haft en rad andra positioner inom bolaget.
Med sig i bagaget får Molund Tunborn sex månaders uppsägningstid med full lön och dessutom tolv månaders avgångsvederlag.
Något som är värt över två miljoner kronor.

Föregående

Fingerfärdighet hemligheten bakom skapandet av artiklar

Nästa

Oegentligheterna i Poseidon visar att korruptionen i Göteborg lever