Stenasfären vill genom investeringsbolaget Stena Sessan lyfta ut tankrederiet Concordia Maritime från börsen. Det framgår av ett pressmeddelande, som Sjöfartstidningen återger på onsdagen.
Stena Sessan äger 52 procent av aktierna i Concordia Maritime och lägger nu ett bud på resten av aktierna om 224 miljoner kronor. Det motsvarar 9,80 kronor per aktie.

Concordia Maritime har de senaste två åren avyttrat tolv fartyg och har idag endast ett fartyg, Stena Polaris, kvar i sin flotta.

Concordia har varit på börsen sedan 1984
Ägarna uppger att man har för avsikt att behålla rederiets verksamhet intakt utan väsentliga skillnader i fråga om anställda, ledning eller organisation.
Om budet går igenom är inte klart, men aktieägarna rekommenderas av en oberoende kommitté att acceptera budet.
Rederiet noterades 1984 och finns som B-aktie på Nasdaq.

Föregående

Utrikesfödda barn bor trångt - stor ökning på 10 år

Nästa

Hur står det egentligen till med arbetsmiljön hos Poseidon?