Många olika verksamheter ryms i det snart stängda huset. Bild: Erik Lindahl.

Frölunda Kulturhus kommer att stänga den 14 augusti och öppnas igen tidigast i mars nästa år. Biblioteket stänger ett helt år från september.
Ett hårt slag mot kulturverksamheten, hävdar de berörda. Man borde kunna öppna igen redan till hösten.

Även Folktandvården i huset drabbas betydligt. Klinikchefen protesterar.
Nu på måndag den 19 juni tar kulturnämnden ställning till ett förslag om renovering av Frölunda Kulturhus. Alla verksamheter berörs, om än i olika hög grad. Badhuset ska byggas om helt och hållet.
Ventilationen och en del annat behöver renoveras i den stora byggnaden som har mer än 600 000 besökare varje år.

Jobben kvar – men på andra platser
De 32 anställda (biblioteket, kulturverksamheten, receptionen och kaféet) får behålla sina jobb men flyttas tillfälligt till andra delar av kulturförvaltningen.
Oron inom själva kulturverksamheten är stor och har, enligt uppgifter till Spanaren, förvandlats till ilska. Men ingen törs framträda med namn och säga sin mening. De uppger sig vara rädda för bestraffning.

Biblioteket kommer att vara stängt till september 2024. Bild: Erik Lindahl.

”Ingen dialog mellan ledning och personal”
– Det förekommer ingen dialog mellan ledning och anställda, säger en person med insyn. Folk känner oro för hur det blir med kulturverksamheten i framtiden. Det borde gå att öppna igen redan till hösten i stället för till våren.
– Det har gått att driva verksamheten utan att störas även under tidigare byggnadsarbeten i huset, hävdar den här personen. Man riskerar en mängd samarbeten om stängningen blir för långvarig. Det blir svårt att komma igen.

Misstro mot svårkontaktad ledning
Till Kulturhuset kommer folk från hela Göteborg och mer än så för att ta del av teater, musik, film, utställningar och dans.
De anställda känner misstro mot ledningen som är svår att få kontakt med, berättar personen med insyn. De upplever en tystnadskultur och vill inte råka illa ut.

Badhuset ska byggas om helt och hållet. Bild: Erik Lindahl.

Patienternas parkering stängs av
Folktandvården hör till hyresgästerna i Kulturhuset.
Även där råder stor oro inför renoveringen.
Efter information i maj skrev klinikchefen Anna Smedler ett upprört yttrande, där hon påpekar att Folktandvården ska vara tillgänglig för alla. Det måste gälla även under ombyggnaden.
Hon konstaterar att tre fjärdedelar av den parkering som patienterna använder kommer att stängas under lång tid. Resten av platserna blir upptagna av andra.

Klinikens tillgänglighet försämras
Så patienterna kommer att hänvisas till parkeringen på Frölunda torg. Därifrån är det en bra bit att gå.
Anna Smedler skriver:
– Att de då inte kan komma till kliniken via huvudentrén medför att vi inte kan uppfylla vårt uppdrag gällande tillgänglighet eftersom vägen runt intilliggande förskola är brant och avsevärt längre. Patienter och anhöriga med rullator och rullstol kommer inte att kunna ta sig till kliniken och vid halka inte heller patienter med barnvagn.

Resande med kollektivtrafik drabbas
Många som bor i närheten eller kommer med kollektivtrafiken drabbas också, påpekar hon.
Sen kör Anna Smedler igång tandläkarborren:
– Vi kan inte acceptera en begränsning av vår tillgänglighet som medför att de som behöver oss mest inte kan ta sig till våra lokaler på ett säkert sätt. Vi kan inte acceptera att de mest utsatta patienterna, sköra äldre och barn, inte kan få sina behov av tandvård tillgodosedda under lång tid.

Föregående

Så nära var det att "Gustav" kunde sno åt sig 145 000

Nästa

Det gäller att ha koll på när man har jobbat för länge