Dokumenten, som gör Göteborg en klassisk sjöfartsvy fattigare, är nu underskrivna. För beräknat år 2028 flyttas Stena Lines färjetrafik till Danmark och till Tyskland från innerhamnarna i staden ut till Arendal på Hisingen. Väl där ute är färjetrafiken gott och väl utom synhåll för göteborgarna och deras besökare.
Kvar av sjöfarten i Göteborgs innerhamnar blir i stort sett bara trafiken till Vänerhamnarna och kryssningsfartygen, som varje sommar brukar lägga till ute vid Amerikaskjulet. Bilden av sjöfartsstaden Göteborg blir nog lite grumligare efter 2028.

Nya Stena-terminalen
Arendal med en helt ny terminal blir hemvist för Stans färjetrafik till Danmark och Tyskland från och med 2028. Bild: Stena Line.

Detta blir resultatet av det avtal, som på fredagen undertecknades av parterna Stena Line och Göteborgs Hamn. Avtalet omfattar konstruktion och utformning av den nya terminalen samt hyra och leasing av terminalområdet och en ny terminalbyggnad. Avtalet sträcker sig över 25 år.
Avtalet kommer också att medföra förbättrade resemöjligheter ut till den nya Arendalsterminalen, ny p-platser mm.
Frågan är känd sedan många år tillbaka och har ofta stötts och blötts av parterna och av göteborgarna själva och deras besökare.
Stenasfärens huvudägare, skeppsredare Dan Sten Olsson, har vid något tillfälle uttalat sin förundran över att man önskar denna stora förändring av den sjöburna trafiken i sjöfartsstaden Göteborg.

Stena blir kvar i Arendal till minst 2053
Man kanske kan säga, att den allmänna opinionen till slut dragit det längsta strået, då parterna nu satt ner foten och beslutat om flytten och hur den nya terminalen ska utformas. Färjerederiet flyttar om cirka fem år den operativa verksamheten ut till den nya terminalen Arendal och blir där hyresgäst hos Göteborgs Hamn, som bygger terminalen, aktuella fastigheter med faciliteter som behövs för en fungerande hamnverksamhet för Stena Lines passagerar- och fordonstrafik. Stena Line blir hyresgäst och avtalet är tecknat för 25 år fram från 2028.

Stefan Elfström
Stefan Elfström, pressansvarig hos Stena.

Huvudkontoret stannar i innerhamnen
En del blir säkert kvar vid Stenpiren i Göteborg, förmodar rederiets pressansvarige Stefan Elfström i samtal med Spanaren. Stena AB har sitt huvudkontor vid kajen, och det berörs preliminärt inte av flytten, liksom är fallet för även några andra kontor och verksamheter.
De blir antagligen kvar i centrala staden, som en rest av epoken färjetrafiken, som pågått sedan skeppsredare Sten A Olsson satte den första Stenafärjan till Frederikshavn i trafik 1962.
– Vilka kostnader för Stenasfären som flyttningen av Danmarks- och Tysklandsterminalerna kommer att medföra är inget vi uppger, förklarar Stefan Elfström för Spanaren.

Miljöskäl fällde avgörande om flytt
Miljöskälen blev troligen det som till sist fällde avgörandet för beslutet om en flytt ut från Majnabbeterminalen för Tysklandstrafiken och ett stycke uppströms därifrån, från Masthuggsterminalen för Danmarkstrafiken. Tysklandsterminalen är ett nav för den lastbils- och personbilstrafik, som skall till eller från Kiel i Tyskland och Danmarksterminalen på motsvarande vis för fordonstrafiken på Frederikshavn. Denna miljöbelastning kommer nu om fem år att upphöra.

Stena Tysklandsterminal
Stenas Tysklands-terminal vid Majnabbe, här med Germanica vid kaj. Bild: Erik Lindahl.

– Stena Line har en ambitiös agenda för hållbar sjöfart och det här avtalet kommer att ge oss verktygen för att kunna växa långsiktigt i Göteborg, säger i ett pressmeddelande Niclas Mårtensson, VD för Stena Line.
– Vi ser framför oss en fortsatt ökad efterfrågan från våra passagerare och fraktkunder och i Arendal samtidigt som vi hjälper Göteborg att utvecklas i en hållbar riktning, tillägger han.

Reseavståndet från avgång till ankomst kortas
Den nya placeringen på Arendal innebär att distansen främst mellan avgångshamnen Göteborg och ankomsthamnen i Frederikshavn förkortas. Vad det i praktiken kommer att innebära för tidtabellerna är en senare fråga.
– Vi kan inte svara på det nu, kommenterar Stefan Elfström.
– Det beror på hur man väljer att utnyttja det nya läget, att förkorta restiden över till Frederikshavn, eller att köra långsammare och få en minskad miljöpåverkan, eller på andra sätt, fortsätter han.

”Logiskt utvecklingssteg för Göteborgs Hamn”
– Med avtalet på plats är vi ett stort steg närmare en flytt av Stena Lines verksamhet och ett logiskt steg att fortsätta utveckla hela hamnen, säger Elvir Dzanic, VD för Göteborgs Hamn AB.
Alla beslut är dock ännu inte fattade ännu. Stena Line Scandinavia ABs styrelse för det bolag som svarar för färjetrafiken har ännu ej fattat det formella beslutet om avtalet.
28 september 2023 firar Stena Line sextioettårsdagen som färjerederi. Stena Lines grundare Sten A. Olsson startade 1962 en färjelinje från Göteborg till Skagen i Danmark. Efter att ha etablerat rutten till Skagen och senare, den 28 september, även till Frederikshavn i Danmark, öppnade Stena Line en direktlinje mellan Göteborg och Kiel i Tyskland.

Föregående

Fullsatta Ullevikonserter ger klirr i många klubbkassor

Nästa

Karolinska följer i Sahlgrenskas ekonomiska spår - 450 medarbetare varslas