Trafikverket klarar inte av att räkna ut hur mycket nya projekt kommer att kosta, konstaterar Riksrevisionen. Projekten blir normalt mycket dyrare än beräknat. Men regeringen omprövar sällan sina beslut trots detta.
Riksrevisionen är alltså inte nådig i sin kritiska granskning.

Den förklarar att staten varje år lägger över 30 miljarder kronor på olika trafikprojekt. Och Trafikverket underskattar systematiskt kostnaderna för de föreslagna projekten.
– Det är framför allt under planeringsfasen som systematiska kostnadsökningar uppstår. Under byggfasen finner vi inga systematiska kostnadsavvikelser, förklarar Magnus Landergren, projektledare för granskningen i ett pressmeddelande.
Regeringen får också kritik för att den sällan omprövar fattade beslut om investeringar. Detta kostar staten betydande belopp.
Trafikverket kritiseras för att man inte utvärderar vad problemen beror på. Riksrevisionen rekommenderar att verket kartlägger orsakerna.

 

 

Föregående

Fången i krukan fri - efter misstänkt illegal insats

Nästa

Pandemin ger unga ökat behov av bostadsbidrag