Göteborg växer, men antalet politiskt förtroendevalda i kommunen minskar. Vid årsskiftet försvinner 84 uppdrag på grund av att flera nämnder läggs ner. Däremot blir det inte färre politiska sekreterare.

De politiskt anställda tjänstemännen som kallas politiska sekreterare ökar i Sverige, enligt en kartläggning som tidningen Dagens Samhälle gjorde för en tid sedan.

Dessa med skattemedel avlönade tjänstemän i maktens centrum ökade i antal hos kommunen och regioner från 500 år 2011 till 700 år 2015. Nu är antalet uppe i 797.

Färre valda

Samtidigt har antalet förtroendevalda minskat med nära 1 000 till knappt 36 000 sedan förra mandatperioden.

Hur är då läget i Göteborg?

Enligt kommunens register finns nu totalt 739 politiker som ingår i kommunfullmäktige (81 ledamöter), kommunstyrelse (18), nämnder, bolagsstyrelser och stadsrevisionen.

Vid årsskiftet försvinner de tio stadsdelsnämnderna och Social resursnämnd. Där ryker 235 uppdrag.

Nya nämnder

Däremot tillkommer fyra socialnämnder, Nämnden för funktionsstöd och Äldre samt vård- och omsorgsnämnden. Där kommer 151 nya uppdrag.

Nettoresultatet blir alltså 84 färre uppdrag totalt. Hur många färre personer det blir återstår att se eftersom en person ju kan sitta på flera stolar samtidigt.

Förändringarna berör inte antalet politiska sekreterare, alltså de partitillsatta medarbetare kommunalråden har omkring sig. De förblir 50.

Enligt enkäten Dagens Samhälle genomförde hade politikerna i landets regioner blivit 140 fler.

650 i regionen

I Västra Götalandsregionen har vi 650 förtroendevalda som sitter i regionfullmäktige (149 ledamöter) regionstyrelsen (30) och 39 övriga nämnder och styrelser.

Totalt håller sig partierna med 29 politiska sekreterare som fyller 25 tjänster kring regionråden.

Vi ska ha i minnet att de allra flesta politiker sköter sina uppdrag på fritiden.

Föregående

Här räddas ungdomar från kriminalitet

Nästa

Fastighetsägarens passiva dödshjälp på Kyrktorget