Frågan om det nya konferenshotellet på piren i Södra Hamnen i Skärhamn lever ännu. Kommunens politiker är inte ense och för att få projektet ytterligare belyst valde kommunstyrelsen på sitt torsdagssammanträde att återremittera hotellfrågan till sitt arbetsutskott, KS AU för vidare beredning.

Kommunstyrelsen fick ärendet på sitt bord från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, som på sitt decembersammanträde beslöt att föreslå kommunstyrelsen att säga nej till hotellsatsningen.

Ordföranden för samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, Lars Carlsson, berättade då för Spanaren att arbetsutskottet valde att lyfta ur hotellprojektet ur detaljplanen för Södra Hamnen med motiveringen att hotellprojektet riskerar att dra ut många år på tiden och då försena alla övriga satsningar i hamnområdet.

Förslaget till ett konferenshotell på bästa utsiktsplats i Skärhamn presenterades i januari 2018 för medborgardialog och samråd. Placeringen vid kajen blev mycket omdebatterad bland invånarna på Tjörn och särskilt i kustsamhället.

Många gillade idén, att några vill göra något för samhällets utveckling, med den stora satsningen för turism och konferens och de nya jobb detta skulle medföra. Hotell Gråskär skulle enligt förslaget få 163 rum och en största samlingslokal för 300 personer. Att hotell- och konferensanläggningen i full drift beräknas ge 175 nya jobb ansågs viktigt för skärhamnsborna. Andra däremot vände sig emot placeringen och även mot arkitekturen/storleken på Hotell Gråskär. Protestlistor med namninsamlingar gick runt i Skärhamn.

De båda initiativtagarna, Stefan Gustafsson och Mats Ljung, beskriver arkitekturen så här: ”Gestaltningen tar sin utgångspunkt i Skärhamns historia med sjöfart och fiskeindustri. Byggnadens formspråk knyter an till såväl fartygens proportioner, master och tågverk som lutfiskberedningens karaktäristiska torkställningar med tusentals hängande spillångor.”

Föregående

Statens utredare: Satsning på vårdcentralerna ska lösa sjukvårdskrisen

Nästa

Vem ska betala för "Sveriges största miljöbomb" mitt i Göteborg?