Vad gör egentligen politikerna i stadsdelsnämnderna?
Spanaren vet svaret:
De håller konferens för att lära sig hur de ska uppföra sig.
Det var åtminstone vad politikerna i Angered gjorde den 17 mars i år.
Under en halv dag träffade de förvaltningsledningen för att gemensamt utarbeta spelregler för sitt arbete.
Sedvanligt arvode utgick för den halva arbetsdagen.
Resultatet av slitet måste för en utomstående betraktare ses som lysande.
Så här blev reglerna:

1.Visa respekt för varandra genom att lyssna aktivt. Använd inte kroppsspråk, miner eller andra härskartekniker för att förminska varandra. Småprata inte under andras inlägg.

2. Respektera ordföranden.

3. Eftersträva en artig ton även när åsikterna går isär.
4. Presidiemötena skall tillhandahålla all nödvändig information inför nämndmötena.
5. Ärenden skall initieras i god tid via gruppledare så att förvaltningen och övriga partier får tillfälle att förbereda sig.
6. Använd gruppmötena för att förbereda ärenden så att nämnden inte förlängs i onödan.
7. Eftersträva att alla ledamöter aktivt deltar i nämndens arbete.
Föregående

Inga fler högtidstal av Anneli Hulthén på Gustaf Adolfsdagen?

Nästa

Uppgörelse om Osbeckska fonden