I juni förra året överlämnade granskningskommissionen i Göteborg sin rapport, Tillitens gränser,  till kommunfullmäktige.  Kommissionens uppdrag var att ta reda på om det finns något särskilt som skapat grogrund för oegentligheter inom Göteborgs Stad.

Dessutom hade kommissionen i uppdrag att lämna förslag på hur förtroendet kan stärkas för den demokratiska processen.

Spanaren har granskat kommissionens eget arbete.

Resultatet:

– Kommissionens ordförande Erik Amnå anställdes av kommunen med 70 procent av en kommunalrådslön för 30 procents arbete. Han blev därmed en av kommunens högst betalda tjänstemän.

– Kommissionen har medvetet förstört allmänna handlingar för att kringgå offentlighetsprincipen och därmed motverkat den demokratiska insyn i kommunens arbete som kommissionen skulle verka för och som är en av den svenska demokratins grundpelare.

– Kommissionen försökte gynna Erik Amnås personliga intressen genom förslaget att Göteborg avsätter 1,5 miljoner kronor per år för en gästprofessur ”för forskning om den demokratiska rättsstaten vid den nationella Demokratifonden som nu instiftas i samverkan med Göteborgs universitet”. Erik Amnå är själv en av stiftarna till Demokratifonden.

”Jag tror bestämt att någon har inhalerat lite Göteborgsanda!”, skrev Svenska Dagbladets ledarskribent Sanna Rayman om förslaget.

(Fakta:  Demokratifondens styrelse består av statsvetarprofessorerna Henrik Ekengren Oscarsson, Lena Wängnerud, Bo Rothstein, Erik Amnå, Li Bennich-Björkman och Jan Teorell.)

Föregående

Alfons Åbergs kulturhus - en mygelhistoria

Nästa

Utblick Island: Bästa partiet mot korruption