Spanaren ska inte snoka för mycket

Börje Andersson

Spanaren ville berätta om hur det norska företaget BDO tänker sig skydda visselblåsare. Hur ska människor våga anmäla oegentligheter i […]

Läs mer

Makten höll sig borta då vi kom till Rådhuset

Börje Andersson

Maktens korridorer i Rådhuset gapade tomma. Då fick allmänheten tillträde. Spanaren hängde på. Vi gick på premiär i fredags. Då […]

Läs mer

Fullmäktige teg om korruptionen

Börje Andersson

GÖTEBORG ÄR FRITT från korruption och mygel. På alla nivåer i kommunen. Och allt görs för att skattemedlen ska hanteras så […]

Läs mer

Flygklubbarna vill ta över Säve

Börje Andersson

Striden om Säve flygplats rasar vidare. De båda flygklubbarna tillsammans med privata ägare till ett tiotal mindre plan vill ta […]

Läs mer

Nu blir det strid om Säves framtid

Börje Andersson

Rädda Säve flygplats, manar kommunalrådet Martin Wannholt (Samverkande Göteborgare). Därmed blir det strid på högsta kommunala nivå om flygplatsens framtid. […]

Läs mer

Till och med Skövde lyder under lagen

Börje Andersson

SOMLIGA PAMPAR  lever i en bubbla, avskärmade från det riktiga livet. Vi ser ett färskt exempel i Skövde kommun. De anställda […]

Läs mer

Jo, gode Frank, det är seriöst

Börje Andersson

DEN GODE Frank Andersson (S) är känd som en sympatisk person, ambitiös politiker och bra idrottsledare. Men så var det hans […]

Läs mer

Chockerande med så många sekreterare

Börje Andersson

BLEV NI CHOCKADE NU, ärbara göteborgare? Eller visste ni redan att era 13 kommunalråd med fem biträdande omger sig med […]

Läs mer

Mindre nöjda med demokratin

Börje Andersson

Vad anser göteborgarna om reformen 2011 då antalet stadsdelsnämnder minskade från 21 till 10? Förvaltningshögskolan har fått kommunens uppdrag att […]

Läs mer

Tyst opposition bland politiker

Börje Andersson

Det finns en tyst opposition mot Västlänken bland Göteborgs politiker, har Caroline Thelning upptäckt. Caroline Thelning inledde mötet på Gustaf […]

Läs mer
1 14 15 16 17 18