En av Europas längsta lastbilstvättar med hög rening av tvättvattnet är nu under inkörning på Stigs Center på Hisingen i Göteborg.
– Det känns superfint. Det är som en dröm som går i uppfyllelse, säger Ashkan Hatamifar, VD och ägare av TideCar som tillsammans med en grupp specialister på olika områden utvecklat anläggningen.
– Den är unik, säger han i en intervju med Spanaren.

TideCars ägare
Ashkan Hatamifar, TideCars ägare, som lett utvecklingen av den nya lastbilstvätten på Hisingen. Bild: Erik Lindahl.

Ashkan Hatamifar började för 18 år sedan i branschen för biltvätt. Verksamheten har successivt vuxit och omfattar två anläggningar, varav den ena är den nya anläggningen för lastbilstvätt på Stigs Center, som kommer att invigas om några veckor, och som är kopplad till en personbilstvätt på området samt en verksamhet intill för rekonditionering av bilar. TideCar sysselsätter 28 personer.

Sju år från idé till premiär
Det har tagit sex-sju år att utveckla konceptet för den nya lastbilstvätten. Och byggnaden började uppföras för ungefär ett och ett halvt år sedan.
Ashkan Hatamifar berättar, att han rest runt i världen för att hämta idéer och uppslag för en ny lastbilstvätt, som skulle bli marknadsledande. Han besökte flera städer i USA, Asien och städer i norra Europa i länder med industri och tät fordonstrafik, som norra Tyskland, Nederländerna, Italien och Spanien.
– Konceptet är unikt, anser han.
Det innehåller avsnitt som är hämtade bland annat från Försvarets stridsvagnstvättar, de traditionella lastbilstvättarna och spolningstvättar hos de anläggningar han besökte.

Rätt kombination av erfarenhet och nytt kunnande
Han bearbetade informationen från de olika anläggningarna och utvecklade sitt koncept till lastbilstvätt tillsammans med en grupp branschkunnigt folk, specialister inom sina respektive områden, som exempelvis kemi, teknik, m m.
Ungefär halva utvecklingsteamet är personer äldre 50 år, påpekar han. Därmed fick han både erfarenhet och nytt kunnande i utvecklingsarbetet.
– Teamet består i huvudsak av folk från Sverige. Det är många möten som genomförts under de sex à sju år utvecklingsarbetet tagit, berättar Ashkan Hatamifar.
– Det återstår säkert vissa finjusteringar att göra innan lastbilstvätten är fullständigt intrimmad, bedömer han.

Bil på väg in i lastbilstvätt hos TideCar
Tvätten rymmer flera långtradare med släp, eller sju dragbilar på rad. Bild: Erik Lindahl.

Partnerskap med Stigs Center
Utvecklingsarbetena och investeringen i utrustning har gjorts i samarbete med områdets ägare, Stigs Center Förvaltnings AB. Stigs Center etablerades 1946 av åkeriägaren Stig Andersson med den bensinstation han då öppnade invid gamla riks 2an. Det nuvarande centret, för vilket han hämtade idéerna från amerikanska serviceanläggningar, uppfördes intill nuvarande E6an och invigdes 1968.
Dagens Stigs Center byggdes om 20 år senare och ägs och drivs av Stig Anderssons barn och barnbarn. Det omfattar 80 000 kvadratmeter mark, omsätter 140 miljoner kronor och är en av landets största drivmedelsanläggningar.

Tvättar lastbilar dygnet runt
Konceptet bygger på kort väntan, personal tillgänglig dagtid för arbete i tvätten och att rådfråga, om det behövs, samt att anläggningen är öppen dygnet runt.
Idén med lastbilstvätten är tvätt med användning av kemiska produkter, mycket vatten och lågt spoltryck. Därmed blir bilarna helt rena. Sand och annat, som skulle ha kunnat repa lacken, sköljs bort.

Renaste möjliga tvättvatten till Gryab
Miljöaspekterna är centrala. Fem tankar är placerade under jord för tvättvattengenomströmning och uppsamling av grovsmuts, lera, tungmetaller, olja, asfalt, sand, mm för att i slutänden lämna ett så rent tvättvatten som möjligt till kommunala reningsbolaget Gryab.
Det gäller att motsvara myndigheternas, Naturvårdsverkets, krav som också följs upp lokalt av Gryab.
Tvättvattnet från företagets personbilstvätt, som ligger i närheten, är via spillvattensystemet sammankopplat med den nya lastbilstvätten för ökad återvinning och utnyttjande av spillvattnet.

Arbetsmiljön i centrum
Personalens arbetssituation, arbetssätt, redskap för att minimera lyft, med mera, är centrala arbetsmiljöfrågor för TideCar.
– Det har vi igen i fråga om personalens trivsel, arbetsvillkor och på sikt ett minimum av arbetsskador, anser Ashkan Hatamifar.
– Nästa steg i utvecklingen av fordonstvätten är ett helt slutet system, men det kräver nya, stora investeringar och ligger längre bort i tiden, anser han. Det finns idag bara fyra sådana system i bruk i Sverige.

Tvättansvarige Mohammed kollar maskinens jobb.
Tvättansvarige Mohammed ser över resultatet. Bild: Erik Lindahl

80 meters tvättkapacitet
Den 80 meter långa hallen har kapacitet för lätta lastbilar, husbilar, andra fritidsfordon, fritidsbåtar, åtta dragbilar i rad eller för flera långtradare med släp. En vanlig, utvändig tvätt av lastbilen tar mellan 14 och 20 minuter. Anläggningen har en beräknad kapacitet på omkring 50 bilar per dygn, men den maximala kapaciteten är väsentligt högre.
– En lastbilstvätt använder cirka 20 000 liter vatten. Den genomförs med hjälp av dubbla tvättmaskiner, säger Ashkan Hatamifar. För enbart hjultvätten och chassit undertill åtgår 5 000 liter per minut. Programmet avslutas med avhärdning av vattnet och därefter spolning med vax innan torkning sker med fläktar.
Hela tvättsystemet omfattar cirka 260 000 liter vatten i de fem olika bassänger, som svarar för reningen och återvinningen av spillvattnet

På väg ut i Sverige och övriga världen
– Det är ett nästan helt slutet system. Överskottsvattnet renas innan det leds ut i det kommunala systemet. Det är mer än vad som sker i de flesta bilvårdsanläggningar, tillägger han.
Ashkan Hatamifar kommer att sälja sitt egenutvecklade koncept på franchisebasis i Sverige och utomlands.
Kunderna finns i större städer med hamnanläggningar och mycket lastbilstrafik.
Han erbjuder också försäljning av enklare koncept, är återförsäljare av utrustningen för tvättanordningen och även kemikalier och annat kopplat till lastbilstvätt

 

Föregående

Sahlgrenska bäst i Sverige för AT-tjänstgöring

Nästa

Fodervärden en nyckel till assistanshundens framgång