MAN HAR VÄL egentligen aldrig tänkt sig att upphovsrätten skulle kunna användas mot yttrandefriheten utan att yttrandefriheten borde ta över. Men upphovsrätten har blivit starkare allt eftersom tiden har gått.

Den första gång som jag kommer ihåg var den så kallade manifestetdebatten i Göteborg år 1981. Det var ett manifest för Stadsteatern i Göteborg och detta interna dokument läckte ut till Göteborgs-Posten som publicerade dokumentet.

TIDNINGEN STÄMDES för intrång i upphovsrätten, vann i tingsrätt och hovrätt men förlorade i Högsta domstolen. Tidningen ansåg att det var av allmänt intresse vad som gjordes på den skattefinansierade teatern i staden men det ansåg inte HD. Här menade man att upphovsrätten stärktes på yttrandefrihetens bekostnad, men då två underrätter betonat yttrandefriheten sågs inte detta så allvarligt.

Nästa gång som upphovsrätten kom i fokus var i EU i samband med den digitala verkligheten. Man kom med ett förslag som skulle stärka upphovsrätten troligen av rädsla för de stora plattformarna Google, Facebook mm.

Förslaget gick i korthet ut på att alla sajter som tar emot en större mängd material för uppladdning måste införa ett filter som söker igenom innehållet efter upphovsskyddat material. Detta skall göras med hjälp av en algoritm, som inte kan skilja på kritik, satir eller parodi, och allt som algoritmen visar kan vara upphovsrättsskyddat material skall tas bort.

Detta förslag som ännu inte blivit lag i Sverige har kommit att visa på ett fall där upphovsrätten tar över yttrandefriheten och det gäller parodi, satir och kritik. Det finns ingen lagtext som skyddar dessa uttryck men det har sedan gammalt ansetts inbegripas i upphovsrättslagen.

Detta har nu lett till ett fall som ännu tydligare visar på problemet med upphovsrättens allt starkare ställning.

FÖRFATTAREN, ILLUSTRATÖREN med mera Aron Flam har skrivit en bok rörande Sveriges undfallenhet gentemot Tyskland under andra världskriget. I Sverige symboliserades Sveriges (och svenskarnas) hållning med en tiger (En Svensk Tiger). Att avslöja Sveriges undfallenhet är inget brott men bokens framsida tycks vara det. Aron Flam har som satir tecknat en liknande tiger men med Nazi-tecken om ena tassen och den andra i en Hitlerhälsning och en blinkning i tigerns ena öga.

Ett antal poliser i full mundering anlände på morgonen till förlaget och tog hela upplagan om 1,5 ton i beslag på åklagares beslut. Flam anklagas för att ha gjort intrång i en Svensk tigers immaterialrätt.

Den ursprungliga tigern ritades av Bertil Almqvist, död 1972, och hans upphovsrätt skänktes av hans arvingar till Beredskapsmuseet i Djuramossa. Och det är Beredskapsmuseet som stämt Flam för intrång i upphovsrätten. Upphovsrätten varar 70 år efter upphovsmannens död och ärvs i vanlig ordning och blir då fritt 2042 (EU har velat förlänga tiden till 90 år).

UPPHOVSRÄTTEN GER upphovsmannen exklusiv rätt att förfoga över sitt eget verk men problemet uppstår om någon vill med satir eller parodi på något sätt kritisera ett verk och kanske än mer om verket på något sätt har blivit offentligt .

Ett förbud skulle kraftigt inskränka yttrandefriheten. Men om brottet består i att göra satir av en död konstnärs verk eller anspelning på verkets innebörd och har en egen verkshöjd, är det då ett brott eller bidrar det till vår historiska kunskap?

Föregående

En magisk kväll för fiske

Nästa

Digitala möten ersätter Almedalen