För att minska boendesegrationen i Göteborgs förorter behöver det både byggas nytt men även ombildas från hyresrätt till bostadsrätt. Det slås fast i en rapport som arbetats fram av en grupp politiker inom Göteborgs bostadskoncern Förvaltnings AB Framtiden.

Gruppen som tillsattes för drygt ett år sedan kallar sig “Den politiska arbetsgruppen för blandade boendeformer i stadens utvecklingsområden”. I gruppen har ingått tolv personer, två från Framtidenkoncernens styrelse och två vardera från styrelserna för dotterbolagen Bostadsbolaget, Egnahemsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon.

I den rapport som nu är klar konstaterar arbetsgruppen att boendesegregationen i Göteborg är omfattande. I vissa stadsdelar är andelen hyresrätter så hög som 80-92 procent medan de är en bristvara i andra delar av staden som i stället domineras av bostadsrätter och villor.

Den sistnämnda segregationsproblematiken, att vissa stadsdelar i praktiken är reservat för stadens välbeställda, ägnar rapporten bara några rader åt. I stället koncentrerar sig rapportförfattarna på den segregation som finns i Göteborgs utvecklingsområden. Det är den term som bostadsbolagen föredrar att använda i stället för särskilt utsatta områden som är polisens beteckning.

”Leva tillsammans”

Rapporten konstaterar att i de olika dokument som styr Framtiden-koncernens verksamhet finns en väldigt tydlig inriktning om “att bryta boendesegregationen genom att skapa stadsdelar med blandade bostads- och upplåtelseformer i olika prisnivåer” och att “områden måste planeras så att människor med olika inkomster ska kunna bo och leva tillsammans i samma områden”.

För att uppnå det målet föreslår rapporten både att det byggs nytt, framförallt bostadsrätter och egnahem, i utvecklingsområdena men också att ett antal hyresrätter ska ombildas till bostadsrätt. Det långsiktiga målet är att år 2035 ska andelen hyresrätter vara nere i 65-70 procent och inget enskilt utvecklingsområde ska ha fler än 75 procent hyresrätter.

Men för att nå det målet räcker det inte att enbart bygga nytt konstaterar arbetsgruppen som alltså även vill ombilda hyresrätter i förorterna.

– Ombildningar har inget egenvärde i sig men är ett verktyg för att bryta boendesegregationen, heter det i rapporten, som även skissar på en modell där hyresgäster som inte vill köpa sina lägenheter ändå skulle kunna behålla allmännyttan som hyresvärd.

Slipper hyra av grannar

En sådan modell skulle innebära att osålda lägenheter övertas av det kommunala bostadsbolaget som sedan hyr ut dem i andra hand till hyresgästerna. Därmed skulle hyresgästerna slippa få sina grannar som hyresvärd samtidigt som bostadsrättsföreningarnas styrelser förstärks med extra kompetens.

Men förslaget om ombildning är inte oomtvistat. De två vänsterpartister, Roger Höög och  Amanda Kappelmark, som ingått i arbetsgruppen stödjer tankarna på nyproduktion men säger bestämt nej till ombildning.

Deras främsta skäl är att det minskar antalet relativt billiga hyreslägenheter trots att det är just lite billigare lägenheter som det är störst efterfrågan på. De konstaterar också att hyresgästerna i de här områdena inte själva visat något intresse av att köpa sina lägenheter och att många sannolikt inte heller har ekonomi att göra det.

Vill ha marknadsanalys

En annan invändning kommer från Liberalernas Ingvar Gräns. Han är motståndare till att det byggs nya hyresrätter i utanförskapsområden om det inte finns en väldigt tydlig positiv prognos för området. Han menar också att det bara ska byggas bostadsrätter om det finns ordentliga marknadsanalyser som visar att det finns en efterfrågan. Det saknas i det nuvarande underlaget, enligt hans uppfattning.

Desto mer positivt inställd är Gräns partikamrat Kjell Björkqvist som är Framtidenkoncernens styrelseordförande. I en debattartikel som nyligen publicerades på GP Debatt skriver han tillsammans med Moderaternas Stefan Svensson att “det behövs en kraftig satsning på de boendeformer och prisbilder som inte finns”.

–  Först då får man till den blandning som behövs för att ett område ska utvecklas positivt. Vi vill skapa möjlighet för många att äga sin egen bostad. Det ska inte vara endast förbehållet de rika utan ska vara för alla.

Rapporten har två gånger tidigare funnits med på Framtidenkoncernens styrelsemöten men blivit bordlagd båda gångerna. Senast av Socialdemokraterna som vill förankra rapportens förslag internt innan något beslut fattas.

Den 4 juni kommer rapporten återigen upp på Framtidens styrelsemöte.

FAKTA:

I Göteborg finns sex områden som klassas som utvecklingsområden. Det är Bergsjön, Biskopsgården, Gårdsten, Hammarkullen, Hjällbo och Lövgärdet.

För att en ombildning till bostadsrätt ska kunna genomföras måste två tredjedelar av hyresgästerna säga ja.

I Framtidenkoncernen ingår förutom dotterbolagen Bostadsbolaget, Egnahemsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon även Framtiden Byggutveckling och Störningsjouren. Koncernen har drygt 72 000 lägenheter i Göteborg.

Föregående

Strandhäll, Begler, misstroendet och Konstitutionsutskottet - vi reder ut begreppen

Nästa

När blir det kafé i Jaktslottet nästa gång?