RÄCK UPP HANDEN alla som tror att besluten om Västlänken gått föredömligt till.

Som väntat. De enda som viftar är ni som deltog i besluten inom låsta dörrar.

Man kan på seriösa grunder inta olika ståndpunkter i fråga om Västlänken. Till exempel:

  • Tågtunneln är absolut nödvändig för att kollektivtrafiken i en växande region ska fungera i framtiden. Göteborgs Central behöver avlastning.
  • Bygget innebär en grov våldtäkt på staden utan att invånarna ens efteråt får någon nytta av övergreppet. Ett okänt antal miljarder kastas bort.

Men en sak borde alla rättsinnade instämma i. Folket har hållits utanför.

Processen är nämligen inte den allra mest demokratiska som skådats i mänsklighetens historia.

Tvärtom uppfyller den extremt höga krav på slutenhet.

2001 GJORDES en idéstudie och förstudie. Hur många minns det?

2004 påbörjades järnvägsutredningen där man tittade på olika tänkbara sträckningar. Hur var det folkliga deltagandet?

2005 skedde samråd mellan myndigheter, allmänheten och olika organisationer. Kommer allmänheten ihåg resultatet av dessa övningar?

2007 blev järnvägsutredningen klar. Det finns kanske en och annan göteborgare som fortfarande minns detta.

2013 ordnades samråd mellan allmänheten, myndigheter och fastighetsägare. Kände sig alla nöjda med insyn och inflytande?

2014 tillät regeringen bygget enligt Miljöbalken. Folket hade vaknat, men då var det ju så dags.

2017 vann järnvägsplanen laga kraft.

2018 har mark- och miljödomstolen gett tillstånd med villkor, Göteborgs stads detaljplan för länkens sträckning har vunnit laga kraft, Mark- och miljööverdomstolen har gett klartecken.

OBEHÖRIGA ÄGA EJ längre talan.

Processen kan verka formellt korrekt för dem som tittar på utifrån. Så de undrar naturligtvis vad göteborgarna bråkar om.

Ilskan riktas i hög grad mot själva järnvägstunneln. Men den handlar alltså även om hur processen gått till. Folket har inte känt sig det minsta delaktigt i beslut om det i särklass största enskilda projektet i stadens historia.

2014 ordnades motvilligt en lokal folkomröstning för eller emot trängselskatten. Det blev en mycket klar majoritet för nej. Resultatet tolkades med rätta som ett nej även till Västlänken eftersom trängselskatten är till för att finansiera denna.

Men omröstningen var bara rådgivande, så stadens ledning valde att strunta i den. Klyftan till folket vidgades.

GÖTEBORGSANDANS PARTIER står sedan länge lågt i kurs. Detta på grund av deras ovilja att på allvar ta itu med den ökända korruptionen.

Ingredienserna bildar en illaluktande soppa. Tyvärr riskerar alltsammans att ge upphov också till konspirationsteorier vi borde slippa.

Förra veckan beskrev jag Spanarens grundhållning. Den lyder:

Offentliga beslut ska fattas korrekt enligt tydliga regler. Allmänheten äger absolut rätt till insyn och inflytande.

Saken är sålunda klar. Hanteringen av Västlänken får underkänt.

Föregående

En gång var Göteborg Liberalernas fäste

Nästa

Fel folk på Pridefestivalen