Bland det 30-tal personer som sökt jobbet som generaldirektör för den nya jämställdhetsmyndigheten med placering i Angered finns även statens utredare: Kerstin Alnebratt, Göteborg.

Inget konstigt med det. Det är regeringen som utser generaldirektörer efter sedvanlig utlysning av tjänsterna. Vem som helst kan söka och tiden för den nya myndigheten gick ut i juni. För närvarande pågår en granskning i regeringskansliet av de sökandes meriter.

Vilka övriga sökande är kan man numera inte få reda på av integritetsskäl.

Valet av GD för den nya myndigheten har således ingen koppling till den offentliga utredning Kerstin Alnebratt har lett tillsammans med två andra personer, sekreterarna Anna Aspegren och Magnus Hedenskog.

Kulturen lockar också

Samtidigt läser vi i tidningen att Kerstin Alnebratt är en av de sökande till den lediga tjänsten som kulturchef i Västra Götalandsregionen. Vilket kanske fick någon att höja på ögonbrynen.

– Det stämmer, säger Kerstin Alnebratt vid samtal med Spanaren. Båda jobben skulle vara lika roliga att ta itu med som jag ser det. På 1990-talet arbetade jag mycket med kulturfrågor och mitt starka intresse kvarstår.

Under 2000-talet har Kerstin Alnebratt främst sysslat med olika jämställdhetsfrågor och forskning kring dessa, som föreståndare för det nationella sekretariatet för detta, delvis eftersatta ämne, vid Göteborgs universitet.

Organisationskommitté jobbar vidare

Utredningsarbetet inleddes 9 januari i år, men nu har gruppen utökats till en organisationskommitté om sammanlagt fem personer. Sekreterarna Suzanne Gyllenswärd och Kristina Hörlyk har tillkommit.

Kristina Hörlyk blir HR-chef på jämställdhetsmyndigheten. Foto: privat
Kristina Hörlyk blir HR-chef på jämställdhetsmyndigheten.
Foto: privat

Vid årsskiftet kan Kristina Hörlyk, Floda, byta titel till HR-chef vid Jämställdhetsmyndigheten, eller personalchef som det hette förut. Hon har bland annat lång erfarenhet av liknande arbetsuppgifter vid Tullverket i Göteborg.

Inledningsvis dominerades det delvis hektiska utredningsarbetet av en mängd praktiska frågor, som till exempel att hitta lämpliga lokaler på så kort tid, vilket inte var lätt, enligt Kerstin Alnebratts blogg på regeringskansliets hemsida, men nu har arbetet kommit in i ett mer personalintensivt skede inriktat på att vaska fram lämpliga tjänstemän och avdelningar.

Klart i slutet av september

– För närvarande håller vi i organisationskommittén på med att gå igenom och granska alla ansökningar till chefsposter och övriga tjänster inom myndigheten, säger Kerstin Alnebratt. Vi kan glädjas åt att det är väldigt många kvalificerade sökande. Det gäller ju i slutändan att få ihop ett kompetent och bra team. Vi räknar med att vara klara med det här jobbet i slutet av september.

Och hur ser den föreslagna budgeten ut? Enligt utredarnas beräkningar skall den nya myndigheten ”gå runt” på 90 miljoner. Budgeten har delats in i fem verksamhetsområden:

  1. Analys och uppföljning av utvecklingen mot jämställdhet
  2. Stöd till myndigheter, landsting, regioner och kommuner i genomförandet av jämställdhetspolitiken
  3. Samordning och genomförande av vissa uppdrag på jämställdhetspolitikens område
  4. Fördelning av bidrag
  5. Bistå regeringen som expert i det internationella samarbetet på jämställdhetsområdet

Den som vill fördjupa sig i den nya myndighetens uppdrag och arbetsuppgifter kan knappa in sig på www.sou.gov.se/jamstalldhet 

 

Föregående

Kommunal fond orörd i 79 år

Nästa

Stenungstorg förvandlas till stad