Kronofogden har stämt Lena Larsson, tidigare vd för Stampen Local Media, och kräver tillbaks de 177 200 kronor som hon fått ut i form av statlig lönegaranti sedan Stampenkoncernen ställde in betalningarna.

Ytterligare ett femtiotal före detta medarbetare i Stampen som lämnat företaget med avgångsvederlag kan komma att gå miste om eller tvingas betala tillbaka pengar.

Trots att kronofogden har statens uppdrag att granska beslut om lönegaranti har Stampens rekonstruktör vägrat lämna ut underlagen för besluten om lönegaranti.

Först efter ett par veckor tillät rekonstruktören, advokat Christian Andersch,  kronofogden att se underlaget för besluten i vissa stickprov.

Det resulterade i att kronofogden ansåg att flera beslut om lönegaranti var felaktiga. Några tidigare anställda som kronofogden uppmärksammade i stickproven ansågs inte ha rätt till  lönegaranti.

Bland dem, alltså, Lena Larsson.

Lön fram till april

Som Spanaren tidigare berättar har Lena Larsson lämnat koncernen. Det gjorde hon redan  den 8 oktober förra året. Hon är numera vd för BBGruppen i Karlstad.

Enligt sitt anställningsavtal hade Lena Larsson rätt till sex månaders uppsägningslön. Alltså fram till 8 april i år.

Då hon slutade lovade Stampen att hon skulle få avgångsvederlag under fyra och en halv månader utöver de sex månader som anställningsavtalet garanterade. Därmed skulle hon få lön fram till den 20 augusti.

I samband med att Stampen ställde in betalningarna fick hon ut 177 200 kronor från den statliga lönegarantin. Det är maximalt vad lönegarantin kan ge. Lena Larssons lön var således minst 177 200 kronor per månad men sannolikt högre.

Fler kan drabbas

Kronofogden menar dock att Lena Larsson inte har rätt till lönegaranti för en enda månad eftersom hon redan fått lön för de sex månader som anställningsavtalet stipulerar. Särskilt som det fanns skäl för att hon sades upp (”arbetsbrist”).

Kronofogden har begärt anstånd med att utveckla sina argument inför domstolen i fallet Lena Larsson och ytterligare åtta fall eftersom rekonstruktören länge vägrat myndigheten att ta del av underlagen för besluten om lönegaranti.

Fler, kanske ett femtiotal,  tidigare Stampenanställda som lämnat tidningen med avgångsvederlag  kan komma att drabbas ekonomiskt om kronofogden får rätt i de fall som nu ska prövas av Göteborgs tingsrätt.

Föregående

JO-kritik för Göteborgs hantering av offentliga handlingar

Nästa

Kustbevakningen tvingas flytta från Göteborg?