tisdag, januari 31 2023
Bevakar Göteborg - och lite till
Spanaren.se är en nättidning i Göteborg som ägs av den ideella föreningen Sällskapet Spanaren. Vi granskar makten men rapporterar även om annat. Redaktionen arbetar gratis.

Vetenskapsskolans planer på en nyetablering i Agnesberg stoppas än en gång av Göteborgs Stad.

Skolan har redan kostat Göteborgs Stad för mycket då kommunen ”under lång tid haft utökad beredskap för att i den egna organisationen ta emot Vetenskapsskolans elever”.

Skolinspektionens tillsyn och kommunens egen granskning av Vetenskapsskolan har visat på allvarliga brister. Det har bland annat gällt undervisningen, lokalerna, företagets ledning och misstänkt bidragsfusk.

Skolan ansöker nu om att få starta en ny skolenhet för fristående förskoleklass och grundskola årskurs 1-3. Fullt utbyggd skulle verksamheten redan första läsåret 2017/18 omfatta hundra elever.

Staden säger också nej till ytterligare två ansökningar om friskolor: Dels en ansökan från Algebraskolan som vill etablera en F-6 skola inklusive fritidshem i Angered där det redan finns två friskolor. Dels en ansökan från Selmaskolan som driver två skolor i Göteborg och nu vill etablera en F3-skola på Norra Hisingen.

De formella besluten fattas av kommunstyrelsen i nästa vecka.

 

Previous

Vill du bli kameraövervakad på Göteborgs gator?

Next

Kameler ska stärka Angered

Check Also