Sista pusselbiten i tunnelprojektet Västlänken, järnvägsplanen, presenterades i detalj på självaste Nobeldagen 10 december på ett hotell i anslutning till Centralstationen. Arrangörer var Trafikverket och Göteborgs stad.

Seminariet som pågick i två timmar och hade lockat ett 15-tal representanter för press och etermedia följdes av en bussrundtur till de platser i Göteborg där stationer skall byggas. På kvällen var politiker och högre tjänstemän i kommunen inbjudna för information under ungefär lika lång tid.

På fråga till chefen för hela projektet, Bo Larsson, om han känner att han har göteborgarnas stöd för det här bygget svarade han så här:

― Jag jobbar på uppdrag av regeringen och känner stöd från min arbetsgivare. Jag tror inte att den bild som framställts i media är riktigt sann. Jag känner ett stöd från göteborgarna.

Av denna deklaration kan man dra slutsatsen, att Bo Larsson antingen är dåligt informerad eller nöjer sig med stöd av enbart vissa göteborgare. På valdagen 14 september röstade 57 procent av de röstberättigade Nej till trängselskatten och/eller Västlänken i den folkomröstning som tvingats fram genom ett s k folkinitiativ via GT.

Även insändarsidorna i lokala media har haft ett otal inlägg i frågan med en majoritet för dem som är kritiska till projektet. I november ordnades en demonstration med ca 5 000 deltagare från Götaplatsen till Kanalplan vid Operan som fyllde Avenyn. På Gustaf Adolfs torg har en grupp kritiker som kallar sig Griniga gubbar dagligen haft tysta protester under en längre tid.

Håller budgeten?

Och budgeten på 20 miljarder i 2009 års penningvärde, kommer den att hålla?

―Jodå, försäkrade Bo Larsson, den kommer att hålla.

Det han lovar handlar enbart om själva järnvägstunneln med stationer. Och det kan han förstås lova med större säkerhet nu än tidigare när den planerade evakueringstunneln har tagits bort från projektet. Det var ett beslut som i höstas kritiserades hårt av räddningstjänsten i Göteborg. I ett skarpt formulerat brev förklarade räddningstjänsten, att ett eventuellt behov av evakuering till följd av brand eller en tågolycka kan komma att fördröjas upp till 45 minuter om räddningstunnel saknas.

Hur mycket siffran 20 miljarder kommer att förändras fram till 2018 då spaden sätts i jorden kan ingen svara på idag. Kostnadsutvecklingen i infrastrukturprojekt följer inte konsumentprisindex, KPI, utan Trafikverket laborerar i stället med ett s k järnvägsindex, som ligger högre och som p g a konjunktursvängningar kan ge kostnadsökningar upp till 15 %, enligt verkets hemsida.

Riksrevisionen som också studerat projektet tror för in del att kostnaden för Västlänken med ett flertal nödvändiga tilläggsinvesteringar kan komma att fördubblas, d v s nånstans i trakten av 40 miljarder – plus indexuppräkning.

Allmänheten får se planen

Nu skall järnvägsplanen ställas ut till allmänhetens beskådande på tre platser fram till 31 januari. På frågan om vad allmänheten kan tänkas bidra med under utställningstiden svarar Peter Behrman vid Trafikverket Väst, att det kan finnas detaljer man inte tänkt på men att det som väntat inte kan bli tal om några stora förändringar.

Trafikverket har på sin hemsida en särskild avdelning som fått rubriken Elva myter om Västlänken. Är det vanligt att verket får ta itu md myter?

― Njae, inte vanligt, men kring stora byggprojekt som Västlänken uppstår det alltid en viss mytbildning, säger Peter Behrman.

Den vanligaste orsaken till mytbildning torde vara brist på information. Men detta kan man inte anklaga Trafikverket för. På hemsidan finns det nära 500 träffar på Västlänken. Det måste alltså vara andra inblandade aktörer som brustit i transparens och information…

Föregående

Översvämmad återvinning

Nästa

Professor underkänner riskanalysen för nya Hisingsbron