Stena Line har beställt två hybridfartyg vid kinesiskt varv för trafik 2025 på Irländska sjön mellan Belfast och Heysham. De ska drivas med metanol eller marindiesel, som Sjöfartstidningen var först att rapportera. Fartygen ska också kunna köras på el.
– Steg för steg ställer rederiet om till alternativa bränslen som kommer att sänka miljöpåverkan, säger till Spanaren Stefan Elfström, presschef på Stena Line.

Vad beställningen av de båda fartygen kostar uppges inte.
– Vi har sagt att fartygsflottans CO2-utsläpp ska minskas med 30 procent fram till 2030 jämfört med 2019, tillägger Stefan Elfström.

Svårt med nyckeltal i omställningens startfas
Han säger, att det ännu är svårt att ange nyckeltal för miljöomställningen eftersom Stena Line är i inledningsskedet av satsningen. Omställningen till mer miljövänlig framdrift är inte kopplad enbart till Irländska sjön utan gäller för Stenas alla fartyg och linjer.
– Var och när vi ställer om handlar både om livscykeln för våra fartyg och om tillgången på bränsle, berättar han.

Tolv fartyg kör på sex linjer
Stena Line opererar tolv fartyg på sex linjer över Irländska sjön och mellan Irland och Frankrike. De är RoPax fartyg för både passagerare och frakt och renodlade RoRo fartyg med fokus på frakt.
De nya fartygen, som benämns NewMax är 147 m långa, kommer vardera att öka kapaciteten med 80 procent jämfört med kapaciteten på befintliga fartyg.

Propellrar och motorer för extremt väder
Då tidvattensystemen vid Heysham kan vara utmanande, kommer fartygen att utrustas för att klara de aktuella väderförhållandena bland annat med tre bogpropellrar för manöverbarhet och en specialdesignad motor/propellerkonfiguration för förtöjning i extremt väder.
Stenasfärens fartygsflotta omfattar med nybeställningar 136 fartyg, inklusive två borrplattformar. Stenasfären omfattar Stena AB, Stena Metall AB och Stena Sessan AB.
Färjetrafiken opereras av Stena Line och övrig shipping av Stena Bulk, Stena RoRo, Stena Teknik, bemanningsföretaget NMG och börsnoterade Concordia Maritime.

Föregående

Höljda hyror klara för 7 400 studenter - efter strandade förhandlingar

Nästa

Bosse har full koll på tradjazzens huvudstad