Det nybildade partiet Demokraterna i Göteborg ligger efter drygt ett halvårs förberedelser i startblocken inför valen till kommunfullmäktige och regionfullmäktige hösten 2018.

Det märktes tydligt vid en nyligen arrangerad extrastämma i partiet med över 200 deltagare.

Demokraterna har nu gott och väl 1 100 medlemmar. Och intresset och nyfikenheten på det nya partiet är stort, vilket man kan konstatera bara genom att följa diskussionerna i sociala medier.

– Det gör oss till det tredje största partiet i Göteborg sett till medlemsantalet, om jag förstått saken rätt. Det känns mycket bra inför det kommande valarbetet. Eftersom vi som nybildat parti inte får några bidrag till vare sig röstsedlar eller övriga behov så måste det till många frivilliga krafter som kan hjälpa till och arbeta.

Det konstaterar partiledaren Martin Wannholt (DEM) vid samtal med Spanaren.

Fronderade mot sitt parti

Martin Wannholt sitter invald i fullmäktige sedan 2010, (fortfarande med beteckningen M) men kastades ut ur sitt gamla parti Moderaterna när han 2014 samverkade med Vägvalet för att bli invald i kommunstyrelsen.

I valet 2014 fick Martin Wannholt flest personröster av de moderater som kandiderade.

Efter den mycket uppmärksammade uteslutningen har han jobbat som politisk vilde i kommunen, eller oberoende ledamot om man så vill.

Bestraffad av övriga partier

Martin Wannholt har alltså plats i kommunstyrelsen genom valteknisk samverkan med Vägvalet under beteckningen Samverkande göteborgare.

För denna manöver bestraffades han dock av de övriga partierna bland annat med motiveringen att han inte var vald av väljarna.

Dels tilldelades han ett arbetsrum som inte är stort mer än en skrubb, dels fick han inte anställa några kommunalt avlönade politiska sekreterare som de andra partierna har rätt till. Som jämförelse kan nämnas att Socialdemokraterna beviljat sig själva att anställa sju politiska sekreterare!

En invändning mot detta var att inte heller någon annan ledamot i kommunstyrelsen är utsedd av väljarna. Det är ju partierna själva som väljer ledamöter till styrelser och nämnder utan insyn eller inblandning från allmänhetens sida.

Västlänken valfråga

På Spanarens fråga om Västlänken kommer att bli en valfråga även 2018 tvekar Martin Wannholt inte en sekund.

– Självklart ja! Ett eventuellt byggande av Västlänken skulle vara den största katastrofen alla kategorier i Göteborgs snart 400-åriga historia, Det vore ju ett stort svek mot göteborgarna att inte försöka se till att projektet stoppas och ersätts med en vettigare lösning, påpekar Martin Wannholt.

Men de partier som bestämt sig för att säga ja till Västlänken anser att saken är utagerad. Västlänken är en ickefråga i valet 2018, som någon trumpetade ut nyligen. Hur skall det nya partiet tackla den attityden?

– De har konstigt nog inte förstått att Västlänken ligger pausad i miljödomstolen över valet, så det blir ingen byggstart under 2018. Det betyder att alla vi göteborgare får en sista möjlighet att stoppa skadegörelsen av stadens fastigheter och kulturmiljö. Om vi inte stoppar detta påhittade politiska prestigeprojekt, är jag djupt orolig för den utflyttning som tar vid. Folk flyttar inre bara för att slippa lera, utsläpp och trafikkaos. Det är djupare än så, många slutar tro på våra förtroendevalda som demokratiska företrädare.

Brett partiprogram

Men det är inte bara Västlänken som står som en portalparagraf i partiets program.

En förhandstitt i det i princip färdigformulerade dokumentet visar, att det är mycket brett och spänner över hela det politiska fältet, med betoning på lösningar för de problem stan brottas med för närvarande: kvarterspoliser i våra särskilt utsatta områden, bygga ut omsorgen för äldre med hjälpbehov, lyfta de dåliga resultaten i skolorna genom att införa tvålärarsystem och flera andra satsningar, stora omfördelningar i stadens finanser till välfärden samt minska slöseriet med allmänna medel. För att nämna några områden där Demokraterna föreslår radikala åtgärder.

– Vi skall se till att det kommer in en ny pragmatisk kunskapsbaserad ton i den politiska debatten, säger Martin Wannholt (DEM) avslutningsvis.

 

Föregående

Den svenska kulturen finns!

Nästa

Kommunal IT-chef sparkades efter avslöjande e-post