Göteborgs Stad klandras av JO för att ha dröjt med att lämna ut allmänna handlingar till Tom Heyman, ledamot i kommun fullmäktige för Vägvalet.

Tom Heyman begärde den 25 februari att få ta del av tertialrapporter avseende betalningsprocessen för Västlänken.

Han fick inget svar.

Den 10 och 17 mars skickade han påminnelser till Göteborgs Stad om sin begäran om att få ta del av handlingarna.

Först den 14 april lämnades de ut.

”Mot bakgrund av vad som kommit fram i ärendet finns det anledning att erinra Göteborgs Stad om följande”, skriver JO.

”En allmän handling som får lämnas ut ska tillhandahållas genast eller så snart det är möjligt. Det ska ske på stället och utan avgift. Den som begär det har också rätt att mot avgift få en kopia av handlingen. En sådan begäran ska behandlas skyndsamt.”

Föregående

Stampen i rätten: Hjörne höll sig borta, rekonstruktionen fortsätter

Nästa

Kronofogden kräver tillbaks pengar från tidigare GP-chef