Tidigt på måndagsmorgonen lade rekonstruktören, advokat Christian Andersch, fram en preliminär plan för att rekonstruera tidningskoncernen Stampen med flaggskeppet Göteborgs-Posten.

Så här skriver Andersch om arbetet:

  • Arbete pågår med att minska koncernens skuldbörda genom att sälja ett koncernbolag.
  • Koncernen och Bolaget (moderbolaget Stampen AB ) behöver träffa en ackordsuppgörelse med sina fordringsägare.
  • Koncernen och Bolaget behöver tillgång till nytt kapital, dels för att finansiera en framtida ackordslikvid, dels för att ge koncernen ett framtida tillräckligt rörelsekapital och en ekonomisk stabilitet. Detta kan medföra framtida förändringar i ägarstrukturen.
  • Koncernen och Bolaget behöver träffa nya avtal med kreditgivare avseende långfristiga skulder.

”För att inte tappa förtroende hos kunder, framtida kreditgivare och leverantörer behöver åtgärdsplanen genomföras så snart som möjligt så att rekonstruktionen kan avslutas. Målsättningen är att Bolaget skall skicka ett ackordserbjudande till sina fordringsägare i slutet av juni 2016. Ackordet kommer då inte vara säkerställt. Bolaget kommer härefter så snart som möjligt begära att tingsrätten sätter ut ackordsförhandling och jag bedömer det som realistiskt att sådan kan hållas i setember 2016. Härefter kommer rekonstruktionen att avslutas.”

Borgenärssammanträdet i Stampen inleds klockan 08.30 denna måndag (20/6) i Göteborgs tingsrätt. Förhandlingarna fortsätter med borgenärssammanträden i övriga bolag som är under rekonstruktion under dagen och ytterligare några dagar.

Föregående

Här får Gun Holmertz medalj av påven

Nästa

Stampen i rätten: Hjörne höll sig borta, rekonstruktionen fortsätter