Västra Götalandsregionen, VGR, får av Socialstyrelsen två nya tillstånd för nationell högspecialiserad vård (NHV), om koagulationssjukdomar och sällsynta njursjukdomar.
Vården kommer att bedrivas vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).

– Vi erbjuder patienter från hela landet högspecialiserad vård inom en rad områden. Tillstånden är ett kvitto på att vi erbjuder vård av högsta kvalitet för patienterna, säger sjukhusdirektör Boubou Hallberg.

Karin Looström Muth
Karin Looström Muth. Bild: VGR.

SU en av tre för vård av barn och vuxna med koagulationssjukdomar
Koagulationscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tillsammans med Specialkoagulationslaboratoriet, är en av tre nationella enheter för patienter med koagulationssjukdomar, som till exempel blödningssjukdomar. Vården erbjuds både barn och vuxna.
Ett nytt utvecklat samarbete med ATMP-centrum möjliggör genterapi för patienter med hemofili (blödarsjuka).

Vård av barn och vuxna med sällsynta njursjukdomar
Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i många år erbjudit vård för både barn och vuxna med svåra och sällsynta njursjukdomar.
Arbetet inkluderar ett samarbete mellan olika spetskompetenser och stödjande resurser. Drottning Silvias barnsjukhus samlar alla barnspecifika underspecialiteter under ett tak. Vuxna omhändertas av verksamhet Njurmedicin, som har stor erfarenhet av komplexa njursjukdomar och avancerade behandlingar.

”Glada att kunna bidra med rätt vård”
– Vi är väldigt glada att kunna bidra till att patienter, från Västra Götaland och från övriga Sverige, med komplexa sjukdomstillstånd får den vård de behöver säger Karin Looström Muth, hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen.

Föregående

Wannholt (D) ställde Attenius (S) till svars för bönemedverkan i Slottsskogen

Nästa

Tre nationer ska säkra framkomligheten i Östersjön med stöd från EU