”Omoraliskt”, säger en visselblåsare i stadsdelsnämnden Majorna-Linné om chefernas spa-dagar i Varberg.

Samtidigt som stadsdelen sparat in på individ-, familjeomsorg och funktionshindrade. Så till den milda grad att klientsäkerheten hotats.

Så här skriver visselblåsaren:

”IFO- individ och familjeomsorg samt funktionshinder har haft ett budgetunderskott som trots besparingar som genomfördes i maj fortsatte att eskalera under sommaren. Det ledde till ytterligare besparingar under hösten.

En områdeschef har sagt upp sig med omedelbar verkan då klientsäkerheten var hotad av besparingarna.

Besparingarna har bland annat  drabbat omsorgstagare som fått insatser neddragna och minskade.

Trots budgetanpassningarna i stadsdelen har ledningen/cheferna (drygt 50 personer) åkt på chefsdagar 22 och 23 november på SPA i Varberg. Något som hade kunnat genomföras med betydande mindre kostnad.

Det är inte försvarbart att göra så när det ekonomiska läget drabbar våra klienter och brukare varken ekonomiskt eller etiskt.”

Visselblåsarenheten har skickat tipset till den utpekade förvaltningen.

Någon åtgärd lär det inte bli.